Ministerstwo klimatu chce stworzyć łańcuch wartości biogazu w Polsce

13 października 2020, 15:15 Alert

W siedzibie ministerstwa klimatu i środowiska podpisano list intencyjny ws. partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. Zawarto także porozumienie sektorowe, które podpisali  przedstawicie ministerstwa klimatu i środowiska i branży, w tym PKN Orlen, PGNiG, PFR oraz instytucji naukowych.

Podpisanie listu intencyjnego.Fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Podpisanie listu intencyjnego.Fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Rząd chce stworzyć warunki do rozwoju biometanu

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka powiedział, że sektor biogazu i biopaliw umożliwia dywersyfikację technologii, źródeł energii i ograniczenie importu paliw kopalnych. – Rozwój sektora produkcji biogazu i biometanu przyczyni się do dywersyfikacji źródeł energii i podniesienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, a także wpłynie na realizację celów polityki energetyczno-klimatycznej UE. To paliwo umożliwi dywersyfikację i ograniczy import paliw kopalnych do Polski. To, co dla rolnictwa jest odpadem, może być atrakcyjnym surowcem dla energetyki. Sięgamy do zasobu, który często jest zapominany, odpadu z innego sektora. Jeżeli chcemy stworzyć zrównoważoną w długim okresie gospodarkę, nie możemy o tym odpadzie zapomnieć – podkreślił. Dodał on, że list jest formą zobowiązania do wysiłków np. regulacyjnych, które pozwolą branży dobrze się rozwijać.

Z kolei wiceminister i pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska podkreślił, że podpisanie listu ma na celu m.in. opracowanie porozumienia sektorowego, prowadzącego do budowy w Polsce łańcucha wartości i wspierania przemysłu biogazowego. Przypomniał on, że biogaz i biometan będą ważnym elementem przyszłej strategii energetycznej i energetyki rozproszonej.

Ministerstwo klimatu proponuje taryfy gwarantowane na rzecz rozwoju rynku biometanu w Polsce

Spółki chcą skomercjalizować technologię

Z kolei prezes PGNiG Jerzy Kwieciński podkreślił, że biometan daje większą niezależność energetyczną oraz dywersyfikację, i to przy pomocy paliwa odnawialnego. Wskazał on, że choćby w Danii biometan to już 20 procent gazu w sieciach. – Uważamy, że trzeba to robić z innymi podmiotami i taki będzie model, który przygotowujemy. W jego ramach chcemy zapewnić dostęp biometanowniom do naszych sieci dystrybucyjnych. Dzięki biometanowi będziemy bardziej niezależni energetycznie. To także paliwo odnawialne. Chcemy, by każda gmina  mogła je produkować. Za 10 lat możemy produkować nawet 4 mld m sześc. biometanu rocznie – podkreślił Kwieciński.

Wróbel: Biometan może dać kilkanaście tysięcy miejsc pracy (ROZMOWA)

Wiceprezes PKN Orlen Józef Węgrecki powiedział, że technologię biogazową w Polsce można na odpowiednio dużą skalę rozpowszechnić znacznie szybciej niż OZE oparte na wietrze i słońcu, a PKN Orlen ma tym względzie już swoje plany. Wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak zadeklarował, że jako Polski Fundusz Rozwoju może takie projekty wspierać finansowo, ale możemy też je dostarczać, szukać najlepszych rozwiązań dla odbiorców jak PGNiG czy Orlen.

Bartłomiej Sawicki

Wiceminister klimatu o polskim celu OZE, ustawie offshore, strategii wodorowej i wsparciu dla biometanu (WIDEO)