Polskie Sieci Elektroenergetyczne podsumowały aukcje główne na rok 2026

20 grudnia 2021, 13:45 Alert

Polskie sieci elektroenergetyczny przedstawiły podsumowanie aukcji na rynku głównym na rok 2026, Aukcja zakończyła się w pierwszej turze z ceną zamknięcia na poziomie 400,39 zł/kW/rok.

Jak przebiegła ostatnia aukcja na rynku mocy na rok 2026?

Wielkość obowiązków mocowych wynikających z zawartych umów w wyniku aukcji dla roku 2026 wynosi 7 188, 584 MW.

W wyniku aukcji Energa dla nowych jednostek zakontraktowała na 17 lat dla elektrownia w Ostrołęce oraz Grudziądzu odpowiednio 695,9 MW oraz 518,3 MW. 493 MW na okres 17 lat z nowych jednostek mocy, zostały również zakontraktowane przez PAK.

Enea dla istniejących mocy wytwórczych zakontraktowała łącznie ponad 1028 MW, z czego 1004 MW zostały zakontraktowane przez Enea  Elektrowni Połaniec, zaś reszta została zakontraktowana przez Enea Nowa Energia. Wszystkie umowy zostały zawarte na okres 1 roku.

Enel X Polska dla niepotwierdzonych jednostek wytwórczych zakontraktował rok trwania obowiązku mocowego łącznie 600 MW. Energa OZE również dla istniejących jednostek wytwórczych na rynku mocy zakontraktowała zaś nieco ponad 126 MW.

PGE Energia Ciepła dokonała podpisów na okres trwania obowiązku mocowego na 7 oraz 17 lat.

Dla modernizowanych jednostek wytwórczych podpisano umowy na okres 7 lat, zaś wielkość obowiązku mocowego wynosi 484 MW. Na okres 17 lat zakontraktowano nowe jednostki wytwórcze, których wielkość obowiązku mocowego wynosi łącznie około 329 MW

PGE Energia Odnawialna dokonała kontraktacji dla swoich jednostek na okres 7 lat oraz 1 roku.

W przypadku 7 letniego kresu trwania obowiązku mocowego zakontraktowane zostały modernizowane jednostki wytwórcze o łącznej mocy ponad 27 MW. Roczne kontrakty dotyczą istniejących jednostek wytwórczych i ich łączna moc wynosi 824 MW.

PGE GiEK oraz PGE zakontraktowały łącznie na roczny okres 50 MW.

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna na roczny okres z istniejących jednostek na rynku mocy zakontraktowała 112 MW.

W aukcjach również PKN Orlen zakontraktował na okres jednego roku 278 MW z istniejącej jednostki.

Tauron Ekoenergia z istniejących jednostek na rynku mocy dokonał kontraktacji na rok czasu o łącznym wolumenie w wysokości 41,5 MW.

PSE/Aleksander Tretyn