Rz: Zbliża się konsolidacja branży ciepłowniczej

3 stycznia 2018, 07:45 Alert

W tym roku można się spodziewać rozpoczęcia procesu przejęć mniejszych podmiotów z branży ciepłowniczej przez największych graczy działający na tym rynku – pisze „Rzeczpospolita”.

Elektrociepłownia Gdańsk. Fot. PGE

Dziennik przypomina, że w przedstawionej niedawno strategii ciepłownicza spółka PGE- PGE Energia Ciepła zapowiedziała, że zamierza przejmować lokalne sieci ciepłownicze w tam gdzie posiada własne źródła, a także budowę nowych źródeł kogeneracyjnych w kilkudziesięciu lokalizacjach.

Jednocześnie „Rz” podkreśla, że nie tylko PGE jest zainteresowana przejęciami przedsiębiorstw ciepłowniczych. W gronie podmiotów, które mogą konsolidować branżę ciepłowniczą w Polsce gazeta wymienia między innymi Fortum i Veolię, a także CEZ, E.ON, Steag oraz PGNiG Termikę.

Cytowany przez dziennik Krystian Kamyk z firmy doradczej A.T. Kearney uważa, że pierwszych transakcji na tym rynku możemy się spodziewać drugiej połowie roku, a przejmowane będą sieci lub źródła stanowiące uzupełnienie działalności większych podmiotów na rynkach lokalnych. Jak pisze „Rz” póki co można się spodziewać tego typu projektów w mniejszej skali, a bo jest mało prawdopodobne, by do zmian właścicielskich doszło już w tym roku w przypadku aktywów ciepłowniczych w większych aglomeracjach.

Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie zwraca też uwagę w swojej wypowiedzi dla „Rz”, że na przeszkodzie w realizacji transakcji mogą stanąć zaplanowane na ten rok wybory samorządowe, bo jak tłumaczy w takich momentach do prywatyzacji dotychczas raczej nie dochodziło. W jego ocenie biorąc to pod uwagę nasilenia procesów zmian własnościowych w branży możne się spodziewać raczej w drugiej połowie 2019 r. Jednak jak zaznacza cytowana przez dziennik Magdalena Kempiński, dyrektor komunikacji grupy Veolia w Polsce, potrzeby inwestycyjne sektora związane z rosnącymi wymogami środowiskowymi są bardzo duże, a na realizacje niezbędnych modernizacji jest coraz mniej czasu.

Rzeczpospolita/CIRE.pl