TAG: Enea

Zapowiedziane zbycie udziałów w pierwszym projekcie elektrowni jądrowej w Polsce na rzecz Skarbu Państwa pozytywnie wpływa na profile kredytowe […]
Projekt wydzielenia aktywów węglowych zakłada, że elektrownie węglowe zostaną wydzielone z PGE, Enei i Tauronu – poinformował […]
Dzisiaj w wykazie prac legislacyjnych rządu ma się pojawić projekt (lub jego opis) wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych […]
Czy za cztery lata zabraknie Polsce mocy w systemie elektroenergetycznym? Rynek mocy, czyli mechanizm wspierający polską energetykę węglową, […]
Enea po raz kolejny opublikowała integralne oświadczenie na temat informacji niefinansowych. Informacje na temat jej wpływu na środowisko […]
Gmina Kraków przez dwa lata będzie kupować zieloną energię od spółki Enea. Koordynatorem przetargu był Krakowski Holding Komunalny, który […]
PGE, Enea, KGHM i Tauron podpisały ze Skarbem Państwa umowę sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 za 531,36 mln zł. Spółki poinformowały o […]
Pandemia koronawirusa i rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 wpłynęły na wyniki Enei w 2020 roku. Spółka czeka na wydzielenie aktywów […]
Enea Oświetlenie zakończyła rozbudowę i modernizację infrastruktury oświetleniowej, w tym montaż profesjonalnego oświetlenia przejść dla […]
Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski spotkał się w poniedziałek w Warszawie z prezesem Westinghouse […]
Enea przekazała informację o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych za 2020 rok. Spółka osiągnęła niższy wynik w segmentach wydobycia […]
Enea odwoła się od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) o nałożeniu kary za brak zgłoszenia naruszenia takich danych w tej […]
– Możliwe jest osiągnięcie 30 procent produkcji energii elektrycznej w Polsce z odnawialnych źródeł (OZE) w 2026 lub 2027 roku – […]
Ministerstwo aktywów państwowych przygotowało 13-stronicową „Informację na temat zaawansowania i dalszych kroków programu wydzielenia […]
Zdaniem Grupy Enea, Polityka Energetyczna Polski do 204o roku jest ważna nie tylko dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale również rozwoju […]
Zarząd Grupy Enea opublikował terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2021 roku. 
Skarb państwa rzuca wszystkie ręce na pokład programu budowy morskich farm wiatrowych. Polacy chcą zwiększyć potencjał własny w celu […]
PGE, Enea oraz Tauron chcą współpracować przy projektach morskiej energetyki wiatrowej. W poniedziałek 18 stycznia podczas konferencji prasowej […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził kolejne taryfy na dystrybucję energii na 2021 rok. Nowe stawki opłat dystrybucyjnych może […]
Inwestor zanotował poważne opóźnienia przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce, dalsza realizacja programu energetyki jądrowej wymaga […]
– 2020 rok upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa. To negatywne zjawisko rzutowało na całą gospodarkę, a z nią na energetykę. Na […]
PKN Orlen pozyskała partnera inwestycji w blok gazowo-parowy w Ostrołęce, którym zostanie PGNiG. Trójstronna umowa ma gwarantować PKN Orlen i […]
– Bogdanka będzie wydobywać węgiel energetyczny w Polsce najdłużej i ma szansę być miejscem pracy przy wydobyciu węgla koksującego […]
Enea, PGE Obrót oraz Tauron od pierwszego stycznia 2021 roku zaczną stosować nowe, wyższe stawki sprzedaży energii odbiorcom w gospodarstwach […]
Enea Nowa Energia, do której zadań należy zarządzanie i rozwój projektami opartymi na odnawialnych źródłach energii (OZE), weszła w kolejny […]
Wydział Koordynacji Kontroli Doraźnych Najwyższej Izby Kontroli (NIK) rozpoczął kontrolę inwestycji w blok energetyczny Ostrołęka C. W lutym […]
Grupa Enea miała 62,4 mln zł straty netto po trzech kwartałach 2020 roku, przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 891,5 mln […]
Enea zapowiada dalszy rozwój w kierunku offshore mimo zakończenia rozmów hiszpańską Iberdrolą Eólica Marina. Spółka poinformowała, że w […]
Enea Operator podała, że zrealizowała swoją część modernizacji rozdzielni elektroenergetycznej 110kV w Recławiu, gdzie we współpracy z […]
Enea Operator rusza z programem modernizacji sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia „Poznań 2030”. Szereg inwestycji ma […]
Instrat i ClientEarth poddały analizie planowaną konsolidację Grup PGE, Enea i Tauron oraz wydzielenie aktywów węglowych do nowopowstałej […]
Enea Operator chce ułatwić proces przyłączania odnawialnych źródeł energii i zwiększyć bezpieczeństwo dostaw. Ma temu posłużyć projekt […]
Grupa Enea odnotowała 2,635 mln zł EBITDA i 62 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej. Wyniki po trzech […]
W 2020 roku Enea Oświetlenie obsługuje 346 miast i gmin, wiele z nich powierzyło spółce eksploatację także własnej infrastruktury […]
– Póki co nie ma bezpośrednich zmian w rynku hurtowym, on funkcjonuje jak w latach wcześniejszych. Pośrednie zmiany są i przyspieszają […]
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) wnioskuje do ministerstwa aktywów państwowych o analizę optymalnego modelu zaopatrzenia producentów energii w […]
Enea dokona odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji w Polskiej Grupie Górniczej, co zmniejszy skonsolidowany zysk przed […]
Polska Grupa Energetyczna, Tauron i Enea powinny połączyć się natychmiast po przekazaniu aktywów węglowych osobnemu podmiotowi tak, aby […]
Enea Operator poinformowała, że wspólnie z Instytutem Energetyki i Miastem Bydgoszcz weźmie udział w międzynarodowym projekcie „eNeuron: […]
Elektrownia Połaniec otrzymała nagrodę „Kryształy Przetargów Publicznych” w kategorii „Inwestycje wpływające na ochronę środowiska i […]
Urząd Regulacji Energetyki (URE) wraz z zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) spółkami: Enea […]
Enea Ciepło rozpoczęła sezon grzewczy 2020/2021. Firma zapewni dostawy ciepła dla ponad 230 tys. mieszkańców stolicy Podlasia oraz pobliskiego Kleosina.
Grupa Enea zakończyła gruntowną modernizację bloku nr 5 w Elektrowni Połaniec. Dzięki wartej ponad 123 mln zł inwestycji, zwiększona została […]
Enea operator przy współpracy merytorycznej Centrum Zarządzania w Energetyce Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowała II edycji Konferencji […]
Enea podpisała umowę na dostarczenie prawie 261 GWh energii elektrycznej dla 64 podmiotów z Poznania i okolic. Przetarg obejmował łącznie […]