TAG: FAMUR
Producent maszyn górniczych po zmianie szefostwa stawia sobie dwa priorytety: restrukturyzację grupy oraz znalezienie inwestora strategicznego. W […]
(Famur/Polska Agencja Prasowa) 21 kwietnia br. spółka zależna TDJ S.A., dominującego akcjonariusza Famur S.A., złożyła do Urzędu Ochrony […]
(Polska Agencja Prasowa) Famur i Kopex – dwie największe polskie grupy dostarczające maszyny, urządzenia i usługi dla górnictwa, mają […]
Akcje spółek węglowych zostały już mocno przecenione, ale spółki te nadal obarczone są dużym ryzykiem. Wybuch strajków w kolejnych […]
FAMUR SA – producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – na mocy umowy z dnia 27 listopada 2014 roku nabył za 69,1 mln złotych pakiet […]
FAMUR zawarł w okresie od 30 stycznia 2013 roku do 29 sierpnia 2014 roku szereg umów jednostkowych z trzema polskimi spółkami węglowymi na […]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR SA – wiodącego producenta maszyn i urządzeń dla górnictwa – podjęło w dniu 30 czerwca 2014 roku […]
FAMUR – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – zawarł w okresie od 6 czerwca do 12 września 2013 roku szereg umów […]