TAG: I Kongres Kogeneracji

Do końca roku może powstać nowelizacja ustawy o rynku mocy. Jej ewentualna zmiana będzie wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej.
– Obecnie około 70 procent ciepła w Polsce jest produkowane w oparciu paliwa węglowe. Zbliżające się nowe konkluzje BAT spowodują, że […]
W Ministerstwie Energii opracowywana jest strategia dla ciepłownictwa, która będzie dokumentem wykonawczym do „Polityki Energetycznej Polski […]
Zapowiedź modyfikacji zasady 10h w odniesieniu do inwestycji w elektrownie wiatrowe wywołała negatywne reakcje i Ministerstwo Energii nie planuje […]
– Ciepłownictwo jest nie tylko częścią energetyki, ale sektorem absolutnie interdyscyplinarnym, związanym z innymi sektorami gospodarki, […]
– Ustawa o wsparciu dla wysokosprawnej kogeneracji to szansa dla małych, nieefektywnych systemów ciepłowniczych oraz na rozwój produkcji […]
– Ciepło systemowe to nie tylko zapewnienie dobrej jakości usług; to także sposób na poprawę jakości powietrza w miastach – […]
– Ciepłownictwo to element krwioobiegu polskiej gospodarki. Cieszymy się, że jesteśmy dostrzegani jako element bezpieczeństwa […]
Ministerstwo Energii pracuje nad strategią dla ciepłownictwa, która ma pomóc w realizacji celów zawartych w strategii energetycznej – […]