TAG: Kogeneracja
Po przyjęciu ustawy o wsparciu wysokosprawnej kogeneracji branża ciepłownicza chce kuć żelazo póki gorące i przedstawia kolejne rozwiązania […]
Komitet Inwestycyjny Grupy PGE, większościowego akcjonariusza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, wydał pozytywną rekomendację […]
Sejm uchwali w piątek ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, która przewiduje m.in. wyodrębnienie na rachunku za […]
Pogram walki ze smogiem trzeba rozszerzać, wychodzić bliżej do osób, które mają nim być objęte, a program Czyste Powietrze nie koliduje z […]
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, przedłożony przez ministra energii […]
EC Będzin rozważa budowę bloku kogeneracyjnego, pracuje nad koncepcją przygotowania istniejących kotłów parowych oraz kotła wodnego do […]
Dobrze, że Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji założenia Polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Traktujemy to jako bazę do […]
Ministerstwa energii oraz przedsiębiorczości i technologii mają różne wizje wsparcia kogeneracji. Do rozstrzygnięć ma dojść na Komitecie […]
Na panelu „Rewolucje w ciepłownictwie” na Kongresie 590 w Rzeszowie, Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, zaprezentował […]
Ciepłownictwo może wspomóc skuteczną walkę ze smogiem, ale potrzebuje wsparcia – podkreślali uczestnicy panelu ,,Rewolucja w […]
O negocjacjach dotyczących pakietu zimowego mówił na konferencji EuroPower 2018 wicemister energii, Tomasz Dąbrowski. 
Nie wiemy, jak skończą się rozmowy z Komisją Europejską na temat wsparcia kogeneracji. Widzimy jednak odwrót od węgla w UE. Prawdopodobnie nie […]
Wiceminister energii, Tomasz Dąbrowski zdradził, że w nowej ustawie wsparcie dla kogeneracji nie będzie już bazować na systemie świadectw […]
Prezes PGE Energia Ciepła, Wojciech Dąbrowski powiedział, że producenci ciepła są w przeddzień przyjęcia ustawy o kogeneracji. – Nasz […]
W dniu 15 października 2018 r. odbyła się debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych we współpracy z […]