TAG: Non-ETS

Polska powinna już teraz zwiększyć ambicje krajowej polityki redukcji emisji i poprawy efektywności energetycznej w sektorach non-ETS, z […]
Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, Parlament Europejski wczoraj poparł regulacje mające umożliwić Unii Europejskiej realizację celów w […]
Komisja środowiska PE opowiedziała się w środę za ograniczeniem emisji CO2 przez sektory transportu, rolnictwa, budynków i odpadów w UE o co […]
Ambasadorowie państw UE poparli w środę w Brukseli wypracowane w grudniu porozumienie w sprawie nowych wiążących celów redukcji CO2 na lata […]
Przedstawiciele państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego osiągnęli w czwartek porozumienie w sprawie nowych wiążących celów redukcji […]
Państwa członkowskie UE ustaliły w piątek wspólne stanowisko w sprawie nowych wiążących celów redukcji CO2 dla takich sektorów, jak […]
Polska ma potencjał i rozwija możliwości, jakie dają biopaliwa. Komisja Europejska zaznacza, że powinna rozwijać się produkcja biopaliw […]
Polska sprzeciwiła się zaproponowanemu przez Komisję Europejską 7-procentowemu celowi redukcji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych […]
Polska nie jest hamulcowym zmian w europejskiej polityce klimatycznej, ponieważ nie za bardzo może to robić, szczególnie po zawarciu w ubiegłym […]
ROZMOWA Na ostatnim nieformalnym posiedzeniu ministrów środowiska UE, Polska przedstawiła stanowisko w którym domaga się jednomyślnej decyzji w […]
STANOWISKO Polski Komitet Energii Elektrycznej Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zainteresowaniem przyjął przedstawione przez Komisję […]
– Zaprezentowana przez Komisję Europejską propozycja dotycząca redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku rodzi wiele pytań. Mamy […]
(Bloomberg/Bartłomiej Sawicki) Komisja Europejska zaproponowała 20 lipca nowe, bardziej ambitne cele redukcji gazów cieplarnianych w sektorach […]