TAG: OSE 2022

– Szacujemy koszt transformacji energetycznej ciepłownictwa na poziomie 50-60 mld zł – powiedział prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Robert […]
Wniosków tych jest nadal bardzo dużo. Firmy wiedzą, że można robić dobry biznes na wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych, i to dobrze […]
– Inwestycja w Łagiszy będzie realizowana ze względu na zobowiązania podjęte parę lat temu. To co nas uspokaja, to zapewnienie […]
– Naszym podstawowym celem strategii, która jest regularnie aktualizowana, jest całkowite odejście od węgla do 2030 roku. W sytuacji, gdy […]
Wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda poinformował podczas OSE 2022 w Gdańsku, że jutro zostanie ogłoszony pakiet pomocy dla […]
– Elektrownia jądrowa będzie kolejnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo Polski. Atom będzie zapewniać od 20-25 procent energii w […]