TAG: Polityka klimatyczna
– Jak wiemy w styczniu KE zaproponowała zwiększeniu do poziomu 27 proc. udziału OZE w ogólnym miksie energetycznym UE do 2020 r […]
KOMENTARZ Prof. Konrad Świrski, prezes zarządu Transition Technologies SA W bieżącym tygodniu nastąpił wysyp informacji energetycznych, […]
– Unia Europejska chce renesansu przemysłu, bo kryzys udowodnił, że państwa słabo uprzemysłowione gorzej znoszą kryzys i są bardziej […]
– Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest kluczowe z perspektywy funkcjonowania i rozwoju kraju, dlatego niezbędna jest rozbudowa […]
ROZMOWA Z Posłem do PE Konradem Szumańskim (PiS) o projekcie nowego Pakietu Klimatyczno-Energetycznego rozmawia Teresa Wójcik
Umowa o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi i trwająca tam rewolucja łupkowa – to będzie miało największy wpływ na rynek chemiczny […]
KOMENTARZ Dr Andrzej Ancygier Hertie School of Governance w Berlinie Zadziwia z jakim przekonaniem niektórzy członkowie Parlamentu Europejskiego, […]
Jakie działania podejmie rząd by ograniczyć skutki niedoborów mocy, które mogą nastąpić po 2016 roku oraz jakie skutki prawne, finansowe i […]
– 22 stycznia Komisja Europejska opublikowała komunikat ze swoją propozycją nowego kształtu polityki energetyczno-klimatycznej Unii […]
– Rok 2014 powinien być czasem wyciągania wniosków z doświadczeń ostatnich kilku lat, w tym implementacji pakietu […]
Członek komisji środowiska w Parlamencie Europejskim (ENVI) belgijska europosłanka Anne Delvaux z Europejskiej Partii Ludowej ocenia, że […]
Komisja Przemysłu Parlamentu Europejskiego poparła dziś sprzeciw wobec zawieszenia aukcji pozwoleń na emisję CO2 (tzw. backloading). Sprzeciw […]
Przewodniczący komisji ds. środowiska w PE (ENVI) Matthias Groote ze stronnictwa Socjalistów i Demokratów krytykuje propozycje Komisji […]
Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk wskazuje na swoim blogu, że Komisja Europejska ogłosiła zamierzenia w ramach nowego pakietu […]
Komisja Europejska zatwierdziła polski plan modernizacji sektora energii elektrycznej i związany z nim przydział 404,6 mln darmowych uprawnień […]