TAG: Polskie LNG

Dziś w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie grupy ds. LNG powołanej w 2018 r. w ramach Partnerstwa Wschodniego (Eastern Partnership LNG […]
Miniony rok był dla spółki Polskie LNG okresem wzmożonej pracy. Jej efektem są świetne wyniki Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego […]
50 dostawa ze skroplonym gazem ziemnym (licząc od pierwszej w grudniu 2015 r.). Ponad 4000 cystern załadowano w terminalu. 9,6 mln m3 – tyle LNG […]
Spółka Polskie LNG uzyskała komplet decyzji środowiskowych oraz lokalizacyjnych dotyczących wszystkich projektów realizowanych w ramach […]
Zachodniopomorski wojewoda wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji dla rozbudowy terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w […]
Polskie LNG oficjalnie informuje o rozpoczęciu postępowania przetargowego, które wyłoni wykonawcę czwartego elementu Programu Rozbudowy […]
W środę 2 stycznia b. w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ukazało się ogłoszenie spółki Polskie LNG w sprawie rozbudowy […]
Dzień po Świętach Bożego Narodzenia do terminalu LNG w Świnoujściu dotarła czterdziesta siódma dostawa gazu skroplonego. Tym razem był to […]
19 grudnia br. Polskie LNG oficjalnie poinformowało o rozpoczęciu postępowania przetargowego, które wyłoni wykonawcę trzech kluczowych […]
Dzisiaj w biurze Polskiego LNG odbył się briefing prasowy, podczas którego ogłoszono wiadomość o rozbudowie terminala LNG w Świnoujściu […]
17 grudnia 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę nr 4 dla usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.
Wspólne projekty badawcze i dydaktyczne oraz dostęp do specjalistycznego sprzętu – to najważniejsze zapisy porozumienia. Dokument, […]
24 cysterny załadowane skroplonym gazem ziemnym – LNG jednego dnia. Taka ilość energii odpowiada aż 1000 ton węgla kamiennego! To nie […]
Do końca roku zostanie ogłoszony przetarg na rozbudowę gazoportu w Świnoujściu – powiedział we wtorek Pełnomocnik rządu ds […]
Scenariusz akcji zakładał sytuację ekstremalną – materiał wybuchowy zaczepiony pod maszyną bezzałogową. Dzięki współpracy […]
Polacy będą budować trzeci zbiornik LNG w terminalu im. Lecha Kaczyńskiego. To szansa na większą konkurencyjność gazoportu i zwiastun końca […]
Spodziewamy się, że w przyszłym roku, najdalej za dwa lata, Australia zdetronizuje Katar na pozycji największego producenta LNG na świecie. Nasi […]
Polska chce budować przyszłość sektora energetycznego w oparciu o ustalenia z Komisją Europejską. Nie porzucimy węgla, ale zwiększymy […]
Kriogeniczny kontener zbiornikowy (ISO-kontener) napełniono LNG w czwartek, 20 września br. Dotychczas w gazoporcie prowadzono z sukcesem […]
Dla spółki Polskie LNG, będącej właścicielem i operatorem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, wrzesień […]
Spółka Polskie LNG przystąpiła dziś do Organizacji Portów Bałtyckich (ang. BPO – Baltic Ports Organization), największego regionalnego […]
– Rozbudowa gazoportu w Świnoujściu jest niezbędna i przyniesie wymierne korzyści, szczególnie w kontekście nowych usług i możliwości, […]
Porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu z grudnia 2015 r. określa praktyczne sposoby rozwiązania jednego z najtrudniejszych problemów […]
Polsko – Australijskie Forum Energetyczne odbywające się w Sydney z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zainaugurowano zawarciem przez […]
Polski sektor energetyczny przechodzi okres intensywnych zmian. Polska chce stać się centrum energetycznym Europy Środkowo-Wschodniej – […]
Andrzej Duda jest pierwszym prezydentem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który przyjechał do Australii tuż po rozpoczęciu negocjacji […]
W połowie sierpnia prezydent Andrzej Duda uda się z wizytą do Australii i Nowej Zelandii. Jednym z tematów rozmów ma być dywersyfikacja […]
Polski terminal LNG w Świnoujściu zwiększa załadunek LNG na autocysterny. Podobnie robią inne spółki zarządzające terminalami w Europie […]
Posiedzenie sejmowej komisji ds. energetyki i skarbu państwa z 19 lipca było okazją do zapoznania się z historycznymi faktami na temat polskiej […]
Kolejni komentatorzy odnoszą się do nowych umów na dostawy LNG z USA do Polski, którą miało podpisać PGNiG. Tylko, że umów jeszcze nie ma […]
Prezes spółki Polskie LNG Paweł Jakubowski wystąpił w programie #RZECZoBIZNESIE. W udzielonym tam wywiadzie opowiedział o planach rozbudowy […]
Zainicjowanie w 2006 r. budowy terminala LNG w Świnoujściu to istotny element dywersyfikacji (dostaw gazu do Polski – PAP) – oceniała […]
Wojewoda Zachodniopomorski 21 czerwca 2018 r. wydał Spółce Polskie LNG decyzję o pozwoleniu na budowę inwestycji polegającej na rozbudowie mocy […]
Projekt ustawy „terminalowej” gotowy do głosowania. Dziś we wczesnym godzinach popołudniowych w Sejmie, w konstruktywnej atmosferze, […]
Dziennik Fakt przekonuje, że z informacji trzech jego źródeł wynika, iż projekt gazociągu Baltic Pipe może zanotować opóźnienie. Do czasu […]
Polski operator terminala LNG Polskie LNG twierdzi, że obecnie ma najwyższy wskaźnik wykorzystania wśród wszystkich dużych terminali […]
 – Usterek w Gazoporcie w Świnoujściu była cała seria, ale teraz obiekt pracuje normalnie i odbiera ładunki LNG zgodnie z […]
Podczas Ogólnopolskiego Kongresu Energetycznego pod patronatem BiznesAlert.pl odbyła się debata: „Strategia rozwoju polskiej energetyki – […]
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie LNG powołało prezesa zarządu spółki. Od 13 marca 2018 r. funkcję tę będzie pełnił Paweł Jakubowski.
14 grudnia 2017 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy dwóm przedsiębiorstwom energetycznym o istotnym znaczeniu dla sektora […]
9 listopada 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawiciele spółki Polskie LNG (Grupa Kapitałowa GAZ-SYSTEM) podpisali dwa ważne […]
Najbardziej newralgiczny moment to ten, gdy skroplony gaz przez tzw. kołnierze kolektorów zaczyna płynąć z ładowni metanowca do ramion […]
– Od 1 stycznia 2018 roku PGNiG zarezerwowało dodatkowe 35 proc. dostępnych mocy regazyfikacyjnych terminalu LNG w Świnoujściu. To oznacza, […]
Według informacji BiznesAlert.pl w czasie szczytu Trójmorza w Warszawie dojdzie do podpisania umowy o współpracy między polskim a chorwackim […]
Rada nadzorcza ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa zarządu spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem gazu skroplonego w Świnoujściu.