TAG: Rafineria Naftan
Reuters podaje, że rosyjscy eksporterzy ropy naftowej mogą wstrzymać jej dostawy do białoruskiej Rafinerii Naftan. Powodem jest ryzyko […]
19 lutego ministrowie transportu Białorusi i Rosji podpisali międzyrządową umowę dotyczącą wykorzystania portów rosyjskich do eksportu […]
Rafineria Naftan w Nowopołocku wysyła pracowników do fabryki Grodno Azot ogarniętej protestami związanymi ze sfałszowanymi wyborami […]
Liderka opozycji białoruskiej Switłana Cichanouska wezwała 26 października do strajku generalnego w całym kraju. Domagała się rezygnacji […]
W najbliższym czasie ma dojść do wizyty Aleksandra Łukaszenki w Moskwie, która nie jest zaskoczeniem. Po początkowym „głośnym […]
Trwają protesty na Białorusi. Ogarnęły obie rafinerie białoruskie, z których jedna odbiera już ropę z USA, a druga mogłaby odbierać ją […]
Pracownicy Rafinerii Mozyrz na Białorusi, która mogłaby w przyszłości odbierać ropę z Polski z pomocą rewersu Ropociągu Przyjaźń, […]