TAG: Rekompensaty
Projekt resortu energii dot. rekompensat wymaga Oceny Skutków Regulacji, wskazania źródeł finansowania – poinformowała w piątek minister […]
Ministerstwo finansów czeka na projekt ustawy w sprawie rekompensat z tytułu wzrostu cen energii. Minister Teresa Czerwińska zapowiada, że […]
Procedowany obecnie w Sejmie projekt budżetu na 2019 r. nie przewiduje wypłat rekompensat za wzrost cen energii elektrycznej – czytamy w […]
Związek Miast Polskich (ZMP), korporacja zrzeszająca ok. 300 miejscowości planuje zaskarżenie przewidywanych podwyżek energii w Urzędzie […]
Koszt rekompensat podwyżek cen prądu dla gospodarstw domowych szacujemy na znacząco ponad 1 mld zł, a na kilka miliardów uwzględniając małe i […]
Rekompensaty za wzrost cen energii elektrycznej w 2019 roku wyniosą 100 proc. i obejmą wszystkie gospodarstwa domowe – poinformował minister […]
Wśród czynników cenotwórczych energii elektrycznej jest koszt certyfikatów CO2 i kosztów paliwa, w odpowiedzi na to przygotowaliśmy program […]
Projekty wzmacniające pozycję konsumenta na rynku energii elektrycznej, wzrost konkurencji na rynku hurtowym, zmiana modelu ochrony odbiorcy […]
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przeznaczy część przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji na rekompensaty przemysłowi […]
Nowa ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla zapewni 10-tysięczne rekompensaty dla grupy ok. 24 tys […]