TAG: SIDiR

Polska zajęła ostatnie miejsce w rankingu jakości transportu (drogowego, kolejowego. lotniczego i morskiego) w krajach Unii Europejskiej – w […]
– Nowa perspektywa jest problemem dla samorządów. W tej chwili trzeba będzie pozyskać środki na wkład własny, a jesteśmy już […]
W ramach nowej perspektywy unijnego budżetu na lata 2014-2020 ogłoszono już przetargi na odcinki dróg ekspresowych i obwodnic o szacunkowej […]
Wkrótce będą mogły być ogłoszone przetargi na kolejne ważne drogi szybkiego ruchu, dotąd nieuwzględnione w drogowych planach: S5 z Nowych […]
W nawiązaniu do ostatniego raportu Komisji Europejskiej („Raportu o korupcji w krajach UE”) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wskazała […]
PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiedziały na 2014 r. przyspieszenie realizacji inwestycji. Spółka w tym roku zamierza przelać na konta wykonawców […]
Na pewno będę rozmawiać z branżą budowlaną – takie słowa padły z ust minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej. – […]
Rząd przyjął projekty finansowania projektów infrastrukturalnych z funduszy unijnych na lata 2014-2020. Na drogi i kolej zostanie przyznana […]
– Mimo pełnej świadomości koniecznej współpracy z branżą, to organizacje reprezentujące interesy firm wykonawczych wyszły z […]
Przedstawiciele niezależnych organizacji społecznych, działających na rzecz poprawy warunków realizacji kontraktów infrastrukturalnych; w tym […]
Inwestor może nie dostać odszkodowania, gdyby winnym złej nawierzchni mostu M. Curie-Skłodowskiej w Warszawie, okazał się projektant W […]