TAG: Zanieczyszczona ropa
Radio Wolna Europa doniosło, że po kryzysie zanieczyszczonej ropy Białoruś rozważa import surowca z USA w celu dywersyfikacji źródeł dostaw […]
Rosnifet nie sprzedał jeszcze całej zanieczyszczonej ropy z ropociągu Przyjaźń. Pozostało osiem tankowców, które obecnie znajdują się w […]
Operator ropociągu Drużba na Białorusi, Gomeltransnieft Drużba, rozpoczął własne badania jakości ropy naftowej od pierwszego sierpnia. Z […]
W kwietniu bieżącego roku białoruskie ropociągi odkryły, że dostarczana do nich rurociągiem „Przyjaźń” rosyjska ropa jest wysoce […]
Rosyjski Rosnieft musiał obniżyć wydobycie węglowodorów przez kryzys zanieczyszczonej ropy, który czasowo zatrzymał dostawy ropy przez […]
Dostawy zanieczyszczonej rosyjskiej ropy przesyłanej ropociągiem Przyjaźń nie wpłynęły na funkcjonowanie Grupy LOTOS oraz instalacji […]
Czy nowa mieszanka ropy z wyższą zawartością siarki i dichloroetanu może być okazją biznesową dla polskich rafinerii i PERNu? – […]
Transnieft proponuje rządowi Federacji Rosyjskiej przekazanie mu kontroli nad punktami odbioru ropy naftowej w celu zmniejszenia ryzyka powtórzenia […]
Według Piotra Naimskiego oczyszczanie polskiego systemu przesyłu ropy z zanieczyszczonego surowca z Rosji potrwa jeszcze najkrócej pół roku […]
Rosnieft domaga się rekompensat za dostarczenie zanieczyszczonej ropy i spadek przerobu w wyniku zatrzymania dostaw przez ropociąg Przyjaźń w […]
W kwietniu bieżącego roku białoruskie ropociągi odkryły, że dostarczana do nich rurociągiem „Przyjaźń” rosyjska ropa jest wysoce […]
Białoruś oczyściła swój odcinek ropociągu Surgut-Połock z zanieczyszczonej ropy, która wpłynęła do niego w kwietniu tego roku – […]
Białoruś i Rosja osiągnęły porozumienie o części rekompensat za zanieczyszczona ropę. Do rozstrzygnięcia pozostaje, czy będą kolejne.
Rosyjski kryzys brudnej ropy w Rosji jeszcze się nie skończył, przynajmniej dla handlowców próbujących znaleźć kupców dla zanieczyszczonego […]
– Należałoby się już przygotować na ewentualność kolejnego, tym razem jesiennego kryzysu dostaw ropy naftowej. Można to zrobić […]