Tobiszowski: Fuzja kopalń dostosuje wydobycie węgla do rynku

31 marca 2017, 14:38 Energetyka

W Warszawie, w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odbyła się konferencja prasowa dotycząca połączenia Polskiej Grupy Górniczej z Katowickim Holdingiem Węglowym.Fuzja kopalń ma pomóc w zwiększeniu wydobycia węgla i poprawie kondycji finansowej obu spółek. W dokapitalizowaniu nowego giganta górniczego udział wezmą największe spółki energetyczne – PGE GiEK, PGNiG Termika, Energa Kogeneracja, Enea, TF Silesia oraz Węglokoks.

Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski, fot. BiznesAlert.pl


– Powstała największa grupa górnicza w Europie. Dzięki fuzji utrzymaliśmy stabilne zatrudnienie i miejsca pracy. Jeśli tego procesu by nie było, KHW musiałby ogłosić upadłość. Suma zobowiązań Holdingu sięgnęła 2,5 mld zł i spółka nie miała szans na dalsze samodzielne funkcjonowanie. Umowa społeczna pozwoli na wypracowanie systemu wynagradzania. Dokapitalizowanie PGG (Polska Grupa Górnicza)  kwotą 1 mld zł pozwoli na inwestycje i zabezpieczenie dostaw węgla. W 2016 r. polskie górnictwo pokazało, że można pracować lepiej. Cały sektor w 2015 r. to strata 4,5 mld, a w 2016 r. było to 400 mln zł. Dokonaliśmy dużego skoku i uporządkowania. PGG powstała rok temu. W założeniach jej planu biznesowego osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego było planowane na kwiecień 2017 r., a udało się to zrobić już w październiku 2016 r. – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, na konferencji prasowej dotyczącej połączenia Polskiej Grupy Górniczej z Katowickim Holdingiem Węglowym.

-Pomimo głosów krytyki byliśmy zdeterminowani, aby ten proces doprowadzić do końca. Nie było to łatwe, rozmowy trwały długimi miesiącami, ale dziś mamy tego efekty – powiedział. Zaznaczył, że wszyscy pracownicy Katowickiego Holdingu Węglowego zostaną na swoich miejscach pracy, a ich wynagrodzenie, jeśli się zmieni – to jedynie na korzyść pracowników.

Jest umowa w sprawie fuzji kopalń

Przypomniał, że polskie spółki budują nowe moce w Kozienicach, Opolu, Jaworznie oraz w Ostrołęce co pokazuje, że zapotrzebowanie na polski węgiel cały czas istnieje. – PGG podołała wszelkim wyzwaniom, a związek właścicielski z polską energetyką daje gwarancje powstania synergii. Udało się także przygotować dzisiaj wszystkie dokumenty, a pomoc w tym wykazał resort środowiska, który przekazał do PGG 10 koncesji z KHW – powiedział minister energii.

– Dokapitalizowanie dało szanse na uregulowanie spraw z wierzycielami. Dług został zawieszony na 2 lata, zawieszono na 2 lata spłatę rat, a okres spłaty został wydłużony na kolejne 5 lat – dodał Tchórzewski. Powiedział, że zarząd PGG przedstawił plan w Komisji Europejskiej, a jej podejście jest dosyć pozytywne, jednak pewne rzeczy trzeba zmienić. – Pamiętajmy, że w grę wchodzi dodatkowa pomoc publiczna – powiedział Tchórzewski.

– Kończy się dzisiaj pewien symboliczny okres w historii polskiego górnictwa. Fuzja porządkuje sytuację, dzięki temu pojawia się mocny węglowy gracz. Synergia kapitałowa to podstawa bezpieczeństwa energetycznego. Biznesowo jako podmiot tworzymy go razem ze spółkami energetycznemu. Węgiel będziemy wydobywać pod klienta, ilościowo i jakościowo. Każda ściana węgla ma swojego klienta i uzasadnienie biznesowe – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Jak podkreślił, 12,5 tys. miejsc pracy zostało dzięki fuzji uratowane.

–  Jeden z wielu, które już wykonaliśmy i które jeszcze przed nami na drodze do uzdrowienia polskiego górnictwa – mówił.  – Podjęliśmy się tego zadania i realizujemy je. Obiecaliśmy, że doprowadzimy do tego, że górnictwo – które jest i przez lata jeszcze pozostanie podstawą polskiej energetyki – będzie rentowne, konkurencyjne i będzie się rozwijać. Podjęliśmy takie zobowiązanie bo wierzymy w to, że zarówno węgiel jak i polskie górnictwo mają potencjał do tego, aby być fundamentem nowoczesnej gospodarki Polski – podkreślał.

Zaznaczył, także że dzięki podjętym działaniom restrukturyzacyjnym PGG zaczyna przynosić zyski. Zespolenie kopalń, ograniczenie kadry zarządzającej i administracji oraz inwestycje w poprawę efektywności dają efekty. Od kilku miesięcy spółka zarabia na sprzedaży węgla i odrabia straty. – Dzięki naszym działaniom dziś możemy z optymizmem patrzeć na przyszłość sektora. Połączenie KHW i PGG to ważny krok dla górnictwa węgla kamiennego, dla Śląska i polskiej gospodarki. Kolejne wciąż przed nami – podsumował.

PGE GiEK, Enea, Energa Kogeneracja, PGNiG Termika, Węglokoks, Towarzystwo Finansowe Silesia i Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN (inwestorzy) przekazały, że zawarły z PGG umowę inwestycyjną, która przewiduje, że PGG nabędzie wybrane aktywa górnicze od Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) na podstawie umowy przyrzeczonej, której zawarcie planowane jest na dzień 1 kwietnia 2017 r. PGE GiEK oraz Energa Kogeneracja dokapitalizują PGG kwotami po 100 mln zł, natomiast Enea i PGNiG Termika – kwotami po 300 mln zł. Razem z wkładem Silesii wysokość dokapitalizowania wyniesie 1 mld zł. Wsparcie w postaci dokapitalizowania PGG przez spółki energetyczne po fuzji, zostanie podzielone na trzy transze.

Energetyczni giganci sfinansują fuzję kopalń

Ministerstwo Środowiska przeniosło w pierwszej transzy 20 koncesji do PGG w 2016 r., dzisiaj dokonaliśmy przeniesienia kolejnych 10. Było to trudne ze względu na liczne akty prawne związane z udzielaniem koncesji, w tym także z ustawą – Prawo Geologiczne i Górnicze. Nowy podmiot ma kilka miliardów ton węgla. Tylko 10 koncesji ma 2,1 mld ton zasobów węgla z czego 1 mld to wielkości przemysłowe – powiedział wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju, Mariusz Orion Jędrysek.

Fuzja kopalń pozwoli zwiększyć wydobycie węgla o 10 mln ton rocznie

– PGG od października zeszłego roku przynosi co miesiąc zyski. Oszczędności będące efektem synergii po przejęciu kopalń KHW wniosą ok. 117,7 mln zł rocznie. To przejęcia infrastruktury i sprzętu. Będzie to możliwe dzięki zespoleniu kopalń. Nowy podmiot będzie zatrudniał 43,3 tys. pracowników, a zatrudnienie w otoczeniu wynosi 130 tys., czyli razem 173, 3 tys.- powiedział Tomasz Rogala, Prezes PGG. Jak dodał, zgodnie z założeniami nakłady inwestycyjne w latach 2017-20 to ponad 7 mld zł, z czego 1,6 mld zł ma być przeznaczone na zakupy urządzeń, maszyn

Po fuzji spółka chce wydobywać ok. 34 mln ton węgla rocznie. – Chcemy w tym roku przeznaczyć do wydobycia 2 ściany, a w 2018 r. kolejne 2-3 ściany – powiedział Rogala.  Jak dodał strategia PGG  nie przewiduje kolejnego dokapitalizowania. Jak zaznaczył, gdyby nie fuzja, PGG nie potrzebowałoby dokapitalizowania. – Jeśli będziemy prowadzić dalej proces restrukturyzacji według naszego modelu, takie dokapitalizowanie nie będzie potrzebne – powiedział prezes.

Po fuzji do PGG przyłączone zostaną wszystkie kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego. Same połączenie zapewni Holdingowi pieniądze na rozwój i modernizację kopalń i zakładów przeróbczych. Po fuzji spółek Polska Grupa Górnicza zostanie dokapitalizowana przez inwestorów kwotą ponad 1 mld zł. W planie inwestycyjnym są między innymi:

  • drążenie wyrobisk górniczych,
  • modernizacja zakładu przeróbki kopalni Murcki-Staszic, by był w stanie obsłużyć zwiększoną ilość wydobycia, które do niego trafi,
  • zakup niezbędnych obudów zmechanizowanych,
  • zakup urządzeń transportowych,
  • zakup i stopniowe wykonywanie urządzeń schładzających powietrze, dla poprawy warunków pracy,
  • instalowanie kolejnych rurociągów technologicznych, w tym podsadzkowych, dzięki którym można odcinać stare wyrobiska,
  • tworzące ryzyko pożarów endogenicznych, skutecznie likwidować te pożarym
  • zakup urządzeń transportowych, w tym taśmy przystosowane do jazdy załogi w KWK Mysłowice wesoła.

AKTUALIZACJA:  31.03.2017, godz. 16:20

AKTUALIZACJA:  31.03.2017, godz. 18:00

BiznesAlert.pl/Ministerstwo Energii