Kraje unijne porozumiały się w sprawie prawa klimatycznego, ale będą rozmawiać o celu do 2030 roku

26 października 2020, 06:45 Alert
Unia Europejska Europa UE
Budynek Komisji Europejskiej. fot. flickr.com/libereurope (CC BY 2.0)

Na piątkowym posiedzeniu ministrowie środowiska państw Unii Europejskiej wypracowali porozumienie w sprawie proponowanego europejskiego prawa o klimacie, jednak zostawili decyzje dotyczące celu redukcji gazów cieplarnianych na 2030 roku szefom państw i rządów. Projekt ma być zapisem prawnym celu osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku. Rada Europejska zatwierdziła go w grudniu 2019 roku.

Polityka klimatyczna UE

– Negocjacje były bardzo konstruktywne, dzięki czemu mogliśmy dziś osiągnąć porozumienie ws. europejskiego prawa klimatycznego – powiedziała na konferencji prasowej w Luksemburgu minister środowiska sprawujących prezydencje Niemiec Svenja Schulze. Stanowisko Rady jest częściowe, bo nie uwzględnia jeszcze zaktualizowanego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. KE zaproponowała we wrześniu, by go podnieść z obecnych 40 do 55 procent. Na zeszłotygodniowym szczycie UE rozmawiali na ten temat przywódcy państw członkowskich, jednak zdecydowali, że ostateczną decyzje podejmą na posiedzeniu w grudniu.

Ministrowie podkreślili w swoim stanowisku, że w dążeniu do neutralności klimatycznej należy promować zarówno sprawiedliwość i solidarność między państwami członkowskimi, jak i racjonalność kosztową. Rada ds. środowiska wprowadziła zmiany w części pierwotnego projektu, która umożliwiała Komisji przyjmowanie w drodze aktów delegowanych ścieżki wprowadzania w życie neutralności klimatycznej. W zamian poprosiła Komisję o zaproponowanie celu pośredniego do 2040 roku. po pierwszym globalnym przeglądzie porozumienia paryskiego. Aby w najbliższych latach UE trzymała się ścieżki ku neutralności klimatycznej, Rada zleciła Komisji przedstawianie sprawozdań z funkcjonowania europejskiego prawa o klimacie w ciągu sześciu miesięcy po każdym globalnym przeglądzie porozumienia paryskiego. Gdy wystąpi taka potrzeba, Komisja może proponować zmianę tego prawa.

Według najnowszych danych Europejskiej Agencji Środowiska do 2019 roku UE zmniejszyła ogólne emisje gazów cieplarnianych o 24 procent w porównaniu z 1990 rokiem. Oznacza to, że przekroczyła swój cel redukcyjny na 2020 rok ustalony na 20 procent Obecny cel na 2030 rok wynosi 40 procent.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński