URE ogłosił wyniki aukcji rynku mocy na 2025 rok

5 stycznia 2021, 15:45 Alert
pylon energetyka kabel energia

Przeprowadzona 14 grudnia 2020 roku przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) aukcja na dostawy w 2025 roku zakończyła się w siódmej rundzie z ceną zamknięcia 172,85 zł/kW/rok. Zaokrąglona do 1000 MW łączna wielkość obowiązków mocowych oferowanych w aukcji przez dostawców mocy wyniosła 3000 MW – podaje Urząd Regulacji Energetyki.

Aukcję główną na rok dostaw 2025 wygrało 55 ofert. Łączna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z umów zawartych w wyniku aukcji głównej na 2025 rok wynosi 2 367 MW.

14 grudnia 2020 roku PSE przeprowadziły aukcję główną na rok dostaw 2025. Szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok dostaw 2025 (dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi) dostępny jest na stronie PSE. 5 stycznia 2021 roku rozpoczyna się certyfikacja ogólna do aukcji głównej rynku mocy na 2026 rok. Wnioski można składać do PSE do 14 stycznia. Wcześniejsza certyfikacja obowiązuje wszystkich uczestników aukcji głównej. Bez niej nie można przystąpić do aukcji.

Urząd Regulacji Energetyki/Michał Perzyński