Wójcik: Węgiel trzyma się mocno, czyli jak wygląda struktura paliw w Polsce

22 lipca 2020, 07:30 Energetyka
Elektrownia Kozienice. Fot. Enea energetyka blok
Elektrownia Kozienice. Fot. Enea

Węgiel kamienny i brunatny mają bardzo wysoki udział w wytwarzaniu energii. W pierwszej połowie 2020 roku wzrósł udział OZE w krajowym wytwarzaniu w porównaniu do generacji z pierwszej połowy 2019 roku, co jednak w dużej mierze wynika ze spadku całkowitej produkcji w Polsce – pisze Teresa Wójcik, redaktor BiznesAlert.pl.

Funkcjonowanie i produkcja

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne odnotowany został wyraźny wzrost produkcji energii ze źródeł zaliczanych do kategorii „Inne odnawialne”. Dotyczy to np. biomasy. Z informacji za 2019 rok przedstawionych przez cztery wiodące spółki energetyczne wynika, że na niskim poziomie pozostawała produkcja energii z odnawialnych źródeł, zwłaszcza z fotowoltaiki. Rozpiętość jest tu następująca – od 0 procent w Enei do 0,35 procent w Enerdze (gdy udział energii wiatrowej w tej spółce wynosił 19,05 procent). Jednocześnie pomimo pewnego spadku wciąż bardzo wysoki udział w wytwarzaniu energii ma węgiel kamienny i brunatny. W pierwszej połowie 2020 roku wzrósł udział OZE w krajowym wytwarzaniu w porównaniu do generacji z pierwszej połowy 2019 roku, co jednak w dużej mierze wynika ze spadku całkowitej produkcji energii w Polsce.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) opublikowały na początku 2020 roku raport podsumowujący funkcjonowanie Krajowych Sieci Energetycznych w 2019 roku według stanu na 31 grudnia 2019 rok. Z podanych w nim m.in. informacji wynika, że elektrownie węglowe stanowią zdecydowaną większość w polskim systemie elektroenergetycznym. Moc zainstalowana w elektrowniach korzystających z węgla kamiennego stanowi 49,27 procent ogólnej mocy, a z węgla brunatnego – 27,83 procent. Wyniki osiągnięte przez odnawialne źródła energii nie były specjalnie optymistyczne. Wprawdzie procentowa moc zainstalowana w KSE według stanu na 31 grudnia 2019 roku i pochodząca z OZE wynosiła około 21 procent. Prawie o 1,5 punktu więcej niż w 2018 roku jednak nie przekłada się to na taki sam udział w produkcji energii elektrycznej. Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej według poszczególnych grup energetycznych i rodzajów paliw/energentów w 2019 roku wskazuje, że jedynie 10,58 procent wyprodukowanej energii pochodziło z odnawialnych źródeł energii. 1,55 procent wyprodukowały elektrownie wodne, a 9,03 procent elektrownie wiatrowe i inne OZE. Ponad 75 procent energii zostało wyprodukowane przez elektrownie węglowe, co jest niedużym spadkiem produkcji prądu. Dla porównania, w 2018 roku 1,33 procent energii elektrycznej wyprodukowały elektrownie wodne, 7,24 procent elektrownie wiatrowe i inne OZE, a prawie 80 procent elektrownie węglowe.

Sawicki: Czas na reformę górnictwa i energetyki, albo rynek przeprowadzi ją sam (FELIETON)

PGE – Polska Grupa Energetyczna

Produkcja energii elektrycznej PGE w 2019 roku była o 12 procent niższa niż w roku ubiegłym. Główny wpływ na poziom produkcji energii elektrycznej Grupy Kapitałowej PGE miała niższa produkcja w elektrowniach na węgiel brunatny (spadek o 6,8 TWh) i elektrowniach na węgiel kamienny (spadek o 1,8 TWh). Był to efekt niższego obciążenia oraz dłuższego czasu postoju bloków w rezerwie głównie ze względu na wyższy import energii, wyższą produkcję energii elektrycznej z wiatru oraz niższe zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wyższa produkcja na farmach wiatrowych wynika z lepszej wietrzności w 2019 roku.  Przedstawiona 30 marca 2020 roku struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna w 2019 roku podaje odrębnie dane dla odnawialnych źródeł energii, odrębnie – dla źródeł konwencjonalnych.

Energia z OZE to łącznie 3,78 procent energii sprzedanej do sieci. W tym: – biomasa – 1.00 procent, energia słoneczna – 0,04 procent, energia wiatrowa – 1,93 procent,duża energetyka wodna – 0,78 procent, mała energetyka wodna – 0,03 procent. Energia z elektrowni konwencjonalnych stanowi łącznie 96,22 procent. W tym: węgiel kamienny – 43,08 procent, węgiel brunatny – 46,23 procent, gaz ziemny – 6,68 procent, inne – 0,23 procent.

Emisje elektrowni konwencjonalnych PGE

Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji spowodowanych przez poszczególne paliwa zużyte do wytworzenia energii sprzedanej przez PGE Polskiej Grupie Energetycznej pokazują za 2019 rok następujące wyniki (Mg/MWh)

Rodzaj paliwa

 • węgiel kamienny: CO2-0,80922, SO2-00058, NOx-00055, pyły 0,00005, odpady radioak. – 0.
 • węgiel brunatny: CO2-1,06502, SO2-0,00101, NOx- 0,00073, pyły-0,00004, odpady radioak – 0.
 • gaz ziemny: CO2-0,31442, SO2- 0,00016, NOx-0,00031, pyły – 0,00002, odpady radioak.- 0.
 • biomasa: CO2 – 0,03347, SO2 – 0,00002, NOx- 0,00022, pyły – 0,00001, odpady radioak.-0
 • inne: CO2 -0,00022., SO2- 0, NOx- 0., pyły – 0., odpady radioak.

Opracowano na podstawie danych otrzymanych od kontrahentów PGE-OBROT S.A.

Grupa ENERGA

Odnawialne źródła energii z Grupy Energa w 2019 roku sprzedały PSE łącznie 27,85 procent energii. W tym: biomasa – 3,50 procent, energia wiatrowa – 19,05 procent, duża energetyka wodna – 3,25 procent, mała energetyka wodna – 0,52 procent, energia słoneczna – 0,35 procent, biogaz – 1,18 procent.

Konwencjonalne źródła energii dostarczyły PSE łącznie 72,15 procent energii. W tym: węgiel kamienny – 38,65 procent, węgiel brunatny – 24,67 procent, gaz ziemny – 6,42 procent, inne – 2,41 procent.

Emisje elektrowni konwencjonalnych ENERGA

Wpływ wytwarzania prądu w elektrowniach ENERGI na środowisko w 2019 r.w zakresie wielkości emisji gdy nośnikami energii są paliwa ilustrują następujące dane (Mg/WMh)

Rodzaj paliwa:

 • węgiel kamienny: CO2 – 0,870670, SO2 – 0,000722, NOx – 0,000947, pyły – 0,000043.
 • węgiel brunatny: CO2- 1,060596, SO2 – 0,001207, NOx – 0,000935, pyły – 0,000082.
 • gaz ziemny: CO2 – 0,343113, SO2- NOx – 0,000363, pyły – 0,000019.

Tauron Polska Energia S.A.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej używanych jako źródeł do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Tauron Polska Energia S.A. w roku 2019.

Źródła energii

Odnawialne źródła energii łącznie15,82 procent, w tym: biomasa 3,74 procent, biogaz 0,59 procent, energetyka wiatrowa 9,11 procent, energetyka słoneczna 0,32 procent, duża energetyka wodna 1,70 procent, mała energetyka wodna 0,36 procent. Konwencjonalne źródła energii łącznie 84,18 procent. W tym: węgiel kamienny 50,09 procent, węgiel brunatny 24,85 procent, gaz ziemny 7,36 procent, inne(m.in. olej opałowy, gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy, muł) 1,88 procent.

Emisja

Tauron podaje łączne wartości emisji dla używanych w 2019 roku w swoich elektrowniach paliw (Mg/MWh): węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, inne. CO2 – 0,73404, SO2 – 0,000487, NOx – 0,000554, pyły – 0,000030.

ENEA S.A

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2019 r.
Odnawialne źródła energii to łącznie 15,78 procent. W tym: biomasa 6,70 procent, energetyka wodna 1,20 procent, energetyka wiatrowa 7,88 procent, energetyka słoneczna – 0.  Konwencjonalne źródła energii łącznie – 84,22 procent. W tym: węgiel kamienny 59,88 procent, węgiel brunatny 16,97 procent, gaz ziemny 4,73 procent,inne 2,64 procent.

Emisja

Wpływ wytwarzania prądu w elektrowniach ENEA na środowisko w 2019 roku w zakresie wielkości emisji, gdy nośnikami energii są paliwa, ilustrują następujące dane (Mg/WMh)

 • węgiel kamienny: CO2 – 0,76956 SO2 – 0,00120 NOx – 0,00090 pyły – 0,00005,
 • węgiel brunatny: CO2 – 1,05542 SO2 – 0,00184 NOx – 0,00118 pyły – 0,00008.
 • gaz ziemny: CO2 – 0,38362 SO2 -0,00047 NOx – 0,00040 pyły – 0,00012.
 • inne (oleje itp) CO2 – 0,38362 SO2 – 0,00026 NOx – 0,00076.

Energetyka polska jest coraz mniej zależna od węgla, a coraz bardziej od importu