Tauron Dystrybucja w pierwszym półroczu 2020 roku przyłączył do sieci energetycznej 34 632 mikroinstalacji o łącznej mocy 235 MW. Były to instalacje wykonane w technologii fotowoltaicznej. Jedna została stworzona w technologii biogazu rolniczego. (więcej…)

Polska Grupa Energetyczna kupiła Farmę Wiatrową Skoczykłody o łącznej moc 36 MW leżącą w województwie łódzkim. Projekt pozwoli zwiększyć łączną moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o ponad 5 procent. Grupa zapowiada, że wkrótce zrealizuje kolejne inwestycje w projekty fotowoltaiczne, a program budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku zostanie zintensyfikowany. (więcej…)

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że zakończył pierwszy proces przyznawania rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych z tytułu kosztów ponoszonych ze względu na przenoszenie kosztów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii. (więcej…)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) szacuje skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale roku. Wyniesie on 5,14 mld zł wobec 0,27 mld zł przed rokiem – podała spółka. 

(więcej…)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczyna rewitalizację złoża gazu Mirocin na Podkarpaciu. Spółka ocenia, że jego zasoby są nawet o 1/5 większe niż można było przypuszczać.

(więcej…)

31 lipca 2020 roku zostało podpisane Memorandum of Understanding pomiędzy Sekretariatem Wspólnoty Energetycznej, Ministerstwem Energii Ukrainy, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Giełdą Towarową „Ukraińska Giełda Energii”. Umowa określa ogólne ramy i warunki współpracy wspierającej powstanie miejsca handlu gazem ziemnym w oparciu o Ukraińską Giełdę Energii.

(więcej…)

Jeszcze 90 tys. ton zanieczyszczonej ropy naftowej, która trafiła rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji poprzez Białoruś do Polski w kwietniu 2019 roku, jest w jednej z baz surowcowych PERN. Nadal trwają rozmowy o rekompensatach ze strony rosyjskiej – powiedział prezes PERN Igor Wasilewski w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP).

(więcej…)

List intencyjny stanowi swoisty zaczyn współpracy pomiędzy rządem RP a reprezentacją sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce zarówno po stronie inwestorów, jak i łańcucha dostaw. Wspólnym zadaniem strony rządowej i branży będzie wypracowanie, podpisanie oraz realizacja postanowień „Deklaracji współpracy na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”- mówi Jakub Budzyński, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) w rozmowie z BiznesAlert.pl. (więcej…)

LG Chem, dostawca akumulatorów do pojazdów elektrycznych między innymi dla Tesli i Volkswagena podał, że spodziewa się wzrostu rentowności w swojej branży akumulatorów w drugiej połowie roku, co pomoże w wzroście wartości jego akcji o prawie 10 procent. (więcej…)