Norweskie siły zbrojne wzmacniają ochronę platform wydobywczych przed atakiem po wycieku Nord Stream 1 i 2, który został uznany za sabotaż. Wokół instalacji Norwegii krążą imponujące jednostki morskie i powietrzne. (więcej…)

Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych, tłumaczył w sejmie, że danina od nadzwyczajnych zysków jest dopiero propozycją, wstępnie procedowaną przez rząd. Ma ona objąć tylko dużych przedsiębiorców, czyli grupy kapitałowe i zagraniczne korporacje. Kolejnym kryterium będzie porównanie zysków uzyskanych przez podmioty w 2022 roku z tymi wygenerowanymi w poprzednich latach. (więcej…)

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu rozmawiano o wyzwaniach stojących przed energetyką w kontekście kryzysu podażowego i transformacji. Jednym z rozwiązań może być cyfryzacja sektora. Uczestnicy debaty „Przyszłość energetyki jest cyfrowa” zgodzili się, że teraz jest dobry czas na gruntowne zmiany. (więcej…)

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret w sprawie przyłączenia terenów okupowanych na Ukrainie do jego kraju i uznał, że wycieki gazociągów Nord Stream 1 oraz Nord Stream 2 to dywersja Zachodu. (więcej…)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) uzyskało przydział mocy regazyfikacyjnych w litewskim terminalu LNG w Kłajpedzie. Zapewni to możliwość sprowadzenia poprzez ten terminal ponad pół miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Okres rezerwacji to 10 lat.

(więcej…)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło umowę oraz kontrakty indywidualne z Polską Grupą Energetyczną. Zakontraktowany gaz będzie zasilał dziesięć jednostek wytwórczych grupy PGE.

(więcej…)

Niemiecka gazeta die Welt podaje, że szefowa niemieckiej partii Zielonych Ricarda Lang jest przekonana, że partia ta udzieli wsparcia dla decyzji ministra d.s. gospodarki Roberta Habecka odnośnie przedłużenia funkcjonowania dwóch ostatnich elektrowni atomowych w Niemczech do kwietnia 2023 roku. Konkretnie chodzi tu o Isar 2 i Neckarwestheim 2.

(więcej…)

– Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szacunku we wrześniu 2022 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 17,2 procent, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,6 procent – przekazał Główny Urząd Statystyczny.

(więcej…)

Gdyby okazało się, że likwidacja obligo giełdowego na rynku energii to nie element walki z kryzysem energetycznym, ale walki politycznej wewnątrz obozu rządowego, byłaby to zła wiadomość dla Polski – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

(więcej…)