Autor: Dariusz Materniak
Platforma Krymska jest sukcesem ukraińskiej polityki zagranicznej, jednak jej wpływ na rzeczywistość może być ograniczony. Jednak cel jaki […]
Kolejne dni kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, zgodnie z wcześniejszym prognozami przynoszą wyłącznie negatywne konsekwencje dla strony […]
Aktualne zaostrzenie sytuacji wokół wschodnich granic Ukrainy, związane z koncentracją wojsk rosyjskich, jest elementem znacznie szerszego […]
Pomimo działań Rosji, sytuacja hydrologiczna na Krymie nie uległa poprawie. W ciągu bieżącego roku może dojść do znacznego pogorszenia […]
Status tzw. republik ludowych na okupowanym przez siły prorosyjskie Donbasie pozostaje nieustalony pomimo upływu blisko siedmiu lat od początku […]
Ukraina w 2021 roku planuje szereg działań mających w znaczący sposób wzmocnić jej zdolności reagowania militarnego na obszarze Morza […]
Kryzys związany z brakami zaopatrzenia w wodę pitną na Półwyspie Krymskim trwa praktycznie od 2014 roku, gdy miała miejsce aneksja […]
Ukraiński system energetyczny jako jeden z pierwszych doświadczył kilka lat temu ataków cybernetycznych na znaczną skalę. Od tego momentu […]
Manewry Kaukaz-20, przeprowadzone przez Federację Rosyjską w dniach 21-26 września tego roku były testem zdolności potencjalnego oddziaływania […]