Baranowski: Dobry okres PGE. Bez dalszych opóźnień rozbudowy Elektrowni Opole

8 listopada 2017, 13:15 Energetyka
PGE konfa
fot. BiznesAlert.pl

– To kolejny dobry kwartał dla PGE. Wygląda na to, że nasza konsekwentne polityka prowadzenia spółki się sprawdza. Wkrótce sfinalizujemy przejęcie aktywów EDF w Polsce i wkrótce ogłosimy strategię dla ciepłownictwa – powiedział w trakcie prezentacji wyników PGE za III kwartał i dziewięć miesięcy 2017 roku prezes spółki Henryk Baranowski.

W grudniu strategia dla ciepłownictwa

Podsumowując ostatni kwartał prezes zwrócił uwagę na ,,aktywne prace nad przejęciem aktywów EDF w Polsce”. – To nie była sprawa związana z technicznym przejęciem, ale rozpoczęliśmy prace nad integracją aktywów EDF z Polską Grupą Energetyczną (PGE). Liczymy, że nasze plany zostaną zrealizowane. Transakcję będziemy finalizować 13 listopada – mówił menedżer.

W tym kontekście zaznaczył, że równolegle spółka kończy prace nad strategią dla ciepłownictwa. – Jest ona przygotowana i będzie podległa wszystkim procedurom korporacyjnym. Po przejęciu aktywów EDF sprawdzimy, czy nasze założenia znajdą potwierdzenie w informacjach pozyskanych od EDF. Miesiąc po zakończeniu transakcji zamierzamy ogłosić strategię. Planujemy, że nastąpi to w połowie grudnia – dodał.

Nie będzie dalszych opóźnień w Opolu

W trakcie wystąpienia mówił również o realizowanych przez PGE projektów inwestycyjnych. Jak poinformował Baranowski zaawansowanie prac w elektrowni Turów wynosi 40 proc. Więcej uwagi poświęcił on rozbudowie Elektrowni Opole. Według prezesa PGE projekt ten jest ukończony w 86 proc. Odnosząc się do opóźnień związanych z budową obiektu poinformował, że zgodnie z propozycją generalnego wykonawcy przekazanie bloków numer pięć i sześć zostanie przesunięto o odpowiednio 5 i 6 miesięcy. – Według zapewnień wykonawcy to są maksymalne opóźnienia, które przy tej inwestycji mogą wystąpić. Rozmawiamy z wykonawcą o optymalnym harmonogramie realizacji inwestycji – powiedział prezes Baranowski.

Zaznaczył jednak, że informacje o opóźnieniach nie oznaczają wstrzymania prac. W tym kontekście przypomniał, że na bloku numer 5 zamontowany już został turbogenerator. Natomiast na bloku numer 6 kilka tygodni przed zaplanowanym terminem przeprowadzono próby ciśnieniowe kotła.

Potrzeba stabilnego otoczenia regulacyjnego

W trakcie wystąpienia odniósł się do otoczenia regulacyjnego PGE. – Czekamy na finalny kształt ustawy o rynku mocy oraz nowelizacji ustawy o OZE. Z punktu widzenia przejęcia aktywów EDF duże znaczenie będzie miał przyszły kształt wsparcia dla kogeneracji – mówił prezes koncernu.

Według niego spółka czeka również na efekt reformy systemu handlu emisjami (ETS) po 2020 roku a także na ostateczny kształt tzw. pakietu zimowego. – W naszym przekonaniu dyskusja na temat pakietu zimowego będzie trwale skutkować niepokojem na rynkach towarowych. Ten brak stabilności przekłada się na rynek. Skutkuje to tym, że nasza niepewność co do odejmowania decyzji inwestycyjnych staje się coraz większym wyzwaniem – mówił Baranowski.

Prezes PGE podkreślił przy tym, że w celu potrzebne jest jasne otoczenie prawne i przewidywalność warunków rynkowych. – Na tym fundamencie chcemy oprzeć siłę grupy PGE – powiedział.

Zapytany przez dziennikarzy o dostosowanie jednostek spółki do wymogów środowiskowych zawartych w konkluzjach BAT wiceprezes zarządu ds. finansowych Emil Wojtowicz powiedział Przy każdej modernizacji czy remoncie, które będziemy dokonywać będziemy chcieli od razu maksymalnie wykorzystać je na dostosowanie się do konkluzji BAT. – Jeżeli technologia na to pozwoli to uda się zwiększyć moc albo bardziej uelastycznić jednostki – mówił.

W tym kontekście prezes Baranowski wspomniał, że w 2018 roku PGE planuje cztery remonty w tym m.in. bloków numer 3 i 4 Elektrowni Bełchatów.