Centrum alertów - powiadomienia
URE ustalił wysokość korekt zaliczek wypłaconych wytwórcom na poczet kosztów osieroconych za 2018 rok oraz wysokość korekt zaliczek na […]
Orlen Serwis i Orlen Projekt zawarły umowę m.in. w sprawie remontów instalacji produkcyjnych oraz inwestycji na terenie zakładu produkcyjnego PKN […]
Mołdawia przyspiesza rozmowy z Ukrainą na temat dostaw z zapasów ukraińskich w razie pojawienia się przerw dostaw w sezonie grzewczym po […]
W Wielkiej Brytanii, instalacja wykorzystująca wanadową baterię przepływową brytyjskiej firmy redT została prekwalifikowana przez operatora […]
Według Kommiersanta wojna handlowa, której skutkiem jest wprowadzenie 25-procentowego cła na LNG z USA w Chinach wspiera rozwój eksportu tego […]
Brytyjski rząd zdecydował w poniedziałek o dołączeniu do amerykańskiej misji w Zatoce Perskiej, która ma na celu ochronę przepływających […]
Rada Nadzorcza TauronWydobycie powołała nowy zarząd spółki. Stanowisko prezesa zarządu objął Tomasz Cudny. Wiceprezesem ds […]
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu br.  17 274 508 MWh i był o 16,8 procent  wyższy niż w lipcu roku […]
Zygmunt Solorz, polski miliarder, właściciel elektrowni na węgiel brunatny Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin zapowiedział, […]