Komentarze do wydarzeń i opinie
Organizatorzy Młodzieżowego Strajku Klimatycznego przyłączają się do koleżanek i kolegów z całego świata w apelu do mediów o jak […]
Do dzisiaj spółki obrotu mają czas, aby dostosować umowy na dostawy energii, tak aby klienci nie zapłacili więcej niż w pierwszym półroczu […]
Sejm przyjął w środę zrównanie stawki VAT na domowe instalacje fotowoltaiczne. Kolejne ułatwienia dla prosumentów energii mogą wejść w […]
Dzisiaj rano notowania miedzi mocno wystrzeliły w górę. Tym samym, cena tego metalu w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 2,66 USD za funt i […]
Giełda jest często nazywana barometrem gospodarki, ale w ostatnich miesiącach wiele spółek obecnych na GPW ma niski kurs akcji, choć ich […]
Wczorajsza sesja na rynku ropy naftowej przyniosła wyraźne spadki notowań tego surowca. Cena ropy WTI zniżkowała do okolic 56 USD za baryłkę, […]
Biorąc pod uwagę złożoność procesu transformacji energetycznej, konieczne jest by miała ona sprawiedliwy i ewolucyjny charakter – […]
– Nasza inwestycja na Słowacji ma charakter długoterminowy, co od początku podkreślaliśmy. W najbliższym czasie sieć detaliczna Grupy […]
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyznał rację rządom Polski, Litwy i Łotwy: decyzja Komisji Europejskiej z października 2016 roku […]