Na co Polska przeznaczyła pieniądze ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2?

28 stycznia 2022, 11:15 Alert
pieniądze

W ostatnich latach (2013-2021) do krajowego budżetu trafiło 60 mld zł ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Tylko połowa z wspomnianej kwoty została przeznaczona na transformację energetyczną.

Wpływy z EU ETS

Od 2013 do 2020 roku Polska sprzedała 505 mln uprawnień do emisji CO2, tym samym do krajowego budżetu wpłynęło 34 mld zł. W 2021 roku sprzedano natomiast 105 mln uprawnień do emisji CO2, co przełożyło się na wpływy do krajowego budżetu równe nieco ponad 25 mld zł. Łącznie w latach 2013-2021, Polska sprzedała 610 mln uprawnień do emisji CO2, co przełożyło się na wpływ do budżetu w wysokości blisko 60 mld zł.

Wspomniane dochody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 pochodzą z puli darmowych uprawnień, które otrzymuje każdy kraj. Środków pozyskanych ze sprzedaży wspomnianych uprawnień kraje członkowskie nie mogą swobodnie wydawać, gdyż zgodnie z założeniami unijnej dyrektywy EU ETS, 50 procent ze sprzedaży emisji powinno zostać przeznaczone na cele związane ze środowiskiem, np. rozwojem zielonych inwestycji. Dane z wykorzystania tych środków powinny zostać przedłożone Brukseli w sprawozdaniu dotyczącym wykorzystania omówionych dochodów.

Ostatnie sprawozdanie z wykorzystania funduszy dotyczy 2019 roku, w którym to sprzedano uprawnienia za blisko 11 mld zł, 1,1 mld z tej kwoty trafiło do NFOŚiGW na rozwój zielonych inwestycji – m.in. program Mój Prąd i Czyste Powietrze, jednak na te kluczowe programy zostało przeznaczone jedynie nieco ponad 680 mln zł.

Rzeczpospolita/Aleksander Tretyn

Bielicki: Pieniądze z polityki klimatycznej mają finansować transformację energetyczną (ANALIZA)