TAG: KPEiK
Polskę stać na atom, niezależnie od tego, że kosztów nie znamy, a są tylko szacunki. Koszt budowy dwóch elektrowni o mocach 6-9 GW może […]
Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji projekt dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”. Pod koniec […]