TAG: Rekompensaty
Rekompensaty z tytuły wyższych cen energii elektrycznej za I półrocze 2019 r. powinny wynieść ok. 2,1-2,3 mld zł, ocenił w piątek minister […]
Sejmowa komisji energii i skarbu poparła w czwartek, w pierwszym czytaniu, projekt ustawy o rekompensatach dla branż energochłonnych za wzrost cen […]
Rząd przyjął projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. System obejmie około 300 przedsiębiorstw […]
Białoruś proponuje Rosji zwiększenie taryfy za tranzyt jako rekompensatę za transport zanieczyszczonej ropy ropociągiem Przyjaźń. W celu […]
Rządowy projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych została skierowany do pierwszego czytania w komisji sejmowej.
By uzyskać rekompensaty dla branż energochłonnych, trzeba będzie złożyć wniosek do 31 marca danego roku. Decyzje o ich przyznaniu i wysokości […]
Ok. 300 przedsiębiorstw z branż energochłonnych – takich jak chemiczna, hutnicza czy papiernicza – będzie uprawnionych do uzyskania […]
Sejm uchwalił w czwartek bez poprawek nowelę zamrażającą ceny prądu przez cały 2019 r., m.in. dla gospodarstw domowych, mikro- i małych firm, […]
Rząd powinien przyjąć projekt ustawy o rekompensatach dla przemysłu energochłonnego na posiedzeniu 18 czerwca – poinformował w Sejmie […]
Sejm po raz drugi zajmuje się nowelizacją ustawy o cenach energii. Projekt, który miał rozwiać wszelkie wątpliwości interpretacyjne nadal […]
Na temat proponowanego przez rząd wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej pisze […]
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz, Rada Ministrów miała na dzisiejszym […]
Pod koniec wakacji mają rozpocząć się pierwsze wypłaty rekompensat dla firm obrotu energią elektryczną, a pierwszego lipca zostaną […]
Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o […]
Ok. 300 przedsiębiorstw z branż energochłonnych – takich jak chemiczna, hutnicza czy papiernicza – będzie uprawnionych do uzyskania […]