Autor: Jerzy Buzek
– Nie po to uszczelniliśmy bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego, by teraz zlekceważyć ten problem w kontekście dostaw wodoru – […]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) przyjęła stanowisko negocjacyjne w sprawie kształtu Funduszu […]
Były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek wypowiedział się na temat Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
Europejski Bank Inwestycyjny, który może być narzędziem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ma zostać Bankiem Klimatycznym. Biorąc pod uwagę […]
Prof. Jerzy Buzek, były premier, a obecnie członek komisji ITRE Parlamentu Europejskiego, tłumaczy znaczenie zrewidowanej dyrektywy gazowej, […]
Chociaż Polska nie zgodziła się jeszcze na poparcie unijnego celu neutralności klimatycznej, to obowiązuję ją już legislacja, która ma […]
– Każdy kryzys jest również szansą – okazją do zaczęcia pewnych spraw od nowa, inaczej, odważniej. Wykorzystajmy, także jako Polska, […]
Według prof. Jerzego Buzka, b. premiera i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Polska powinna negocjować budżet Unii na lata 2021-2027 w […]
Polska i cel neutralności klimatycznej do 2050 roku to w ostatnim czasie jeden z najgorętszych tematów. – Powinniśmy angażować nowe […]
Między innymi na temat Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz warunków jakie musi spełnić nasza kraj, aby skorzystać z tych środków, z […]
Komisja Europejska przedstawiła dziś projekt rozporządzenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – kluczowego elementu programu […]
Polska wyraziła sprzeciw wobec złożenia deklaracji przez Unię Europejską, że osiągnie neutralność klimatyczną do 2050 roku. W rozmowie z […]
Były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, poseł do PE Jerzy Buzek opowiada o sporze wokół projektu Nord Stream 2. – Gdyby […]
Poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Energii i Badań Naukowych, Jerzy Buzek otworzył konferencję o […]
Bez pomocy Unii Europejskiej nie mamy szans przejść przez transformację energetyczną; potrzebny jest odrębny fundusz sprawiedliwej transformacji […]