Autor: Małgorzata Kuczewska-Łaska
Podczas marcowej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, radni zgodzili się na zadłużenie województwa na 25 mln zł w celu podwyższenia […]
W udostępnionym do konsultacji społecznych projekcie rozporządzenia ministra infrastruktury ws. warunków dostępu i korzystania z infrastruktury […]
Kosztem ok. 100 mln zł powstanie nowe Centrum Sopotu w miejsce obecnego dworca PKP. Obejmie ono centrum biurowe, hotel i centrum handlowe. Sam […]
Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe na mocy rozporządzenia ministra infrastruktury w latach 2009-2013 […]
Na modernizację 16-km odcinka linii towarowej 226 z Portu Północnego do Pruszcza Gdańskiego PKP PLK przeznaczą 515 mln zł. Z tego 270 mln zł […]
Europejski Bank Inwestycyjny przyznał kredyt w wysokości 800 mln zł (186 mln euro) dla PKP Intercity na modernizację taboru rozwijającego […]