Naimski potwierdza: Polska dostanie o połowę mniej środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

22 lutego 2021, 13:15 Alert

Polska mogła otrzymać do 3,5 mld euro w ramach budżetu unijnego oraz Funduszu Odbudowy. Wypłata połowy tych środków będzie jednak warunkowa. Polska dostanie o połowę mniej środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Piotr Naimski. Fot. Michał Perzyński/BiznesAlert.pl
Piotr Naimski. Fot. Michał Perzyński/BiznesAlert.pl

Polska popiera neutralność klimatyczną?

– Pan minister Kowalski powiedział, że w 2019 roku zgodziliśmy się jako rząd na Europejski Zielony Ład, jednak w konkluzjach z Rady UE uzyskaliśmy prawo do indywidualnego podejścia do tego problemu. Polska nie zgodziła się – o czym mówił pan Janusz Kowalski (były wiceminister aktywów państwowych (przyp. red.) – na zeroemisyjność do 2050 roku, co ma swoje reperkusje, bo dostanie o 50 procent mniej środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podczas konferencji POWERPOL.

– Cel redukcji emisji CO2 na 2030 rok na poziomie 55 procent jest prawdą, jednak chodzi o poziom unijny, a zadaniem polskiego rządu będzie wynegocjowanie jak najmniejszych obciążeń dla polskiej gospodarki – powiedział minister Naimski.

Z kolei minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas konferencji Polityki Insight w czerwcu 2020 roku wypowiedział się na temat neutralności klimatycznej. Stwierdził, że Polska popiera cel neutralności klimatycznej na poziomie unijnym. – Polska popiera cel neutralności klimatycznej do 2050 roku. Pracujemy nad zeroemisyjną strategią transformacji polskiego sektora energetycznego. Wszystko to zależy od dostępności kapitału na transformację energetyczną oraz zapewnienia utrzymania konkurencyjności przemysłu i akceptacji społecznej – powiedział Michał Kurtyka.

Kurtyka: Polska poprze cel osiągnięcia neutralności klimatycznej przez UE do 2050 roku

W podobnym tonie podczas konferencji ToGetAir 2020 wypowiadał się minister Kurtyka. – Polska powiedziała „tak” konkluzji szczytu z grudnia 2019 roku, która mówi, że wszystkie kraje zgodziły się, aby UE jako całość doszła do neutralności klimatycznej do 2050 roku – powiedział minister Michał Kurtyka.

Kurtyka: Polska popiera neutralność klimatyczną całej UE do 2050 roku

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Unijne porozumienie budżetowe zakłada, że wartość całego budżetu UE w latach 2021-2027 wyniesie 1,074 biliona euro, a Fundusz Odbudowy o wartości 750 miliardów euro będzie składał się z: 390 miliardów euro w formie grantów, a 360 miliardów euro w formie pożyczek. Polska otrzyma z tego prawie 160 miliardów euro (125 miliardów euro dotacji i prawie 35 miliardów euro pożyczek), a w cenach bieżących – prawie 174 miliardów euro.

Polska mogła być największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) i otrzymać z tego tytułu 3,5 miliarda euro. Fundusz będzie wynosił 10 mld euro. To środki przeznaczone na rzecz regionów pogórniczych, które będą miały trudności z transformacją zakładającą stopniową dekarbonizację działalności gospodarczej. FST będzie zasilony dodatkowymi 7,5 mld euro z Wieloletnich Ram Finansowania. Pierwotnie miał wynieść łącznie 37,5 mld euro, z czego 8 mld miało przypaść Polsce. W ramach poszukiwania kompromisu fundusz został zredukowany, a wypłata 50 procent należnych środków ma być uzależniona od zgody poszczególnych państw na unijny cel neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Polska może otrzymać 3,5 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Wydawało się, że Polska popiera ten cel werbalnie, ale nadal nie poparła go formalnie. Beneficjentami FST mogą być Wielkopolska, Śląsk, Dolny Śląsk, a także w przyszłości województwo łódzkie.

Bartłomiej Sawicki

Sawicki: Polska poparła neutralność klimatyczną do 2050 roku. Prawda czy fałsz?