TAG: Aukcje OZE
Największa tegoroczna aukcja OZE odbyła się 26 listopada i była poświęcona nowym instalacjom o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW, […]
Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska wystąpił na konferencji AEROPAG Energetyki Odnawialnej. Ocenił, że dotychczasowe wyniki aukcji […]
Piąta i szósta z przeprowadzonych w listopadzie aukcji OZE pozostały bez rozstrzygnięcia z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert – […]
Urząd Regulacji Energetyki podaje, że czwarta z przeprowadzonych w listopadzie aukcji OZE pozostała bez rozstrzygnięcia z powodu niezłożenia […]
Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował, że trzecia z przeprowadzonych w tym roku aukcji OZE, która odbyła się 10 listopada, pozostała […]
Urząd Regulacji Energetyki przekazał, że piątego listopada odbyła się druga z ośmiu aukcji OZE zaplanowanych na ten rok. Dotyczyła ona nowych […]
Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że trzeciego listopada odbyła się pierwsza w tym roku aukcja OZE, jedyna przeznaczona dla instalacji […]
Equinor i Polenergia zorganizowały warsztaty dla firm łańcucha dostaw dla pierwszych polskich farm wiatrowych na Bałtyku. 95 przedsiębiorców […]
Tegoroczne aukcje OZE w koszyku o mocy powyżej 1 MW są wielką niewiadomą. Wiatr będzie konkurował z dużymi instalacjami fotowoltaicznymi […]
Rząd rosyjski niespodziewanie skrócił czas na przekazanie dokumentów na potrzeby aukcji OZE, która ma się odbyć do końca 2020 roku.
– Już w kolejnym roku może pojawić się luka inwestycyjna w energetyce wiatrowej wywołana wciąż obowiązującą ustawą odległościową […]
– Kończymy okres konsultacji. W ubiegłym tygodniu skończyliśmy okres składania uwag, które teraz analizujemy. Problem jest bardzo ważny […]
Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości o wartości energii […]
W związku z planowanym ogłoszeniem przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z […]
Przepisy  pierwszej tarczy antykryzysowej wprowadziły do ustawy o odnawialnych źródłach energii regulacje, które mają ułatwić wytwórcom […]