TAG: łańcuch dostaw

We wtorek Rada Ministrów ma dyskutować o wysokich cenach węgla i zmianach, które mają im przeciwdziałać. – Trzeba zrobić wszystko, […]
Pekin stara się pokazowo ukarać Litwę, sukcesywnie zwiększając presję gospodarczą i dyplomatyczną. Użycie w nazwie tajwańskiej misji w […]
Jako PGO, firma która może być częścią krajowego łańcucha dostaw dla branży offshore, mamy poczucie potrzeby koordynacji całego procesu […]
Znane są pierwsze szacunki wskazujące poziom zaangażowania polskich firm w budowie morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Z danych Polenergii i […]
– Nie podejmując działań w sektorze offshore zagrozilibyśmy bezpieczeństwu i konkurencji polskiej gospodarki. Bałtyk to dobre miejsce do […]
PKP Energetyka otrzymała srebrny medal EcoVadis za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Spółka po raz pierwszy wzięła udział w badaniu […]
Sektor morskich farm wiatrowych w Polsce ma pochłonąć 120 mld złotych i wygenerować od 60 do 77 tys. nowych miejsc pracy. Potrzebne są jednak […]
Financial Times zauważa, że sektor Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) nie poddał się skutkom pandemii koronawirusa. Branża korzysta dziś z […]
Gospodarka i energetyka po ustaniu pandemii nie będzie taka sama. Wybuch epidemii w Chinach pokazał toksyczną zależność Zachodu od łańcucha […]