TAG: Mikroinstalacje
Zbliża się rocznica uchwalenia nowelizacji ustawy o OZE, która m.in. zastąpiła system taryf gwarantowanych na energię z domowych […]
KOMENTARZ  dr Ewa Mataczyńska* Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza Od pewnego czasu obserwuje się niesłabnące […]
KOMENTARZ Grzegorz Wiśniewski Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej 2016 rok to czas paradoksów i swoistej rewolucji w energetyce realizowanej w […]
KOMENTARZ Anna Ogniewska Ekspertka Greenpeace Polska ds. energetyki odnawialnej Komisja Europejska przedstawiła wczoraj tzw. pakiet zimowy, czyli […]
Na koniec trzeciego kwartału br. w instalacjach OZE zainstalowanych było 8374 MW mocy a zakładaliśmy, że w całym 2016 r. będzie to 6900 MW- […]
Jak wynika z informacji przekazanych portalowi Gramwzielone.pl przez spółkę Tauron Dystrybucja, w II kwartale br. odnotowano duży wzrost […]
Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, w odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Energii przedstawiło prognozę przyrostu liczby […]
Polska Grupa Energetyczna zamierza uczestniczyć w rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych tak, aby w 2030 roku wytwarzać ok. 25 procent […]
Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, od 1 lipca br. zgodnie z aktualną wersją ustawy o odnawialnych źródłach energii obowiązują nowe […]
(Gramwzielone.pl) Urząd Regulacji Energetyki przedstawił informację o ilości energii elektrycznej wytworzonej z OZE w I półroczu br., […]
(Gramwzielone.pl) Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, wynika to z projektu rozporządzania związanego z nowelizacją ustawy o OZE, którego […]
(Gramwzielone.pl) Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, po przyjęciu zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii w zakresie […]
W ostatnich latach możemy zaobserwować dynamiczny rozwój rynku fotowoltaiki w Polsce. Co sprawia, że gwałtownie wzrosło zainteresowanie instalacjami PV?
KOMENTARZ Grzegorz Wiśniewski Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Panuje powszechne przekonanie, że Ministerstwo Energii jest nieprzychylne dla […]
(Gramwzielone.pl) W ubiegłym roku Tauron znalazł się w gronie koncernów energetycznych, które po przyjęciu ustawy o odnawialnych źródłach […]