TAG: Odpady
Transformacja energetyczna odbywa się już na Śląsku za sprawą instalacji Fortum uruchomionej 20 września. Opisuje ją redaktor portalu […]
Naukowcy ze Swansea University pracują nad technologią, pozwalającą na uzyskiwanie wodoru przeznaczonego do napędu pojazdów z odpadów z […]
Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, ustawa o elektromobilności stawia przed samorządami i ich kontrahentami nowe wymogi dotyczące udziału […]
W ostatnich miesiącach obwód moskiewski stał się ośrodkiem protestów społecznych przeciwko problemom środowiskowym, powodowanym przez […]
Ułatwienia dla przedsiębiorców, związane przede wszystkim z uproszczeniem procedury obiegu dokumentów w przypadku gospodarowania odpadami […]
Lato to okres wzmożonej konsumpcji energii elektrycznej, m.in. na potrzeby urządzeń chłodzących. Czy istnieją więc  metody, dostarczania […]
W Polsce brakuje skutecznie działającego systemu gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami; zbierające je firmy są praktycznie poza […]
Całodobowe kontrole, nowe narzędzia i uprawnienia, przewiduje skierowany przez MŚ do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony […]
Polsce grożą wysokie kary finansowe, które może nałożyć Unia Europejska za złe gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z regulacjami […]
Europosłowie przyjęli dziś pakiet dokumentów określający cele redukcji odpadów oraz ustanawiający ambitną, stabilną i długofalową […]
Odpady to lokalne źródło ciepła, a w połączeniu z sieciami ciepłowniczymi w Polsce stwarza szansę na walkę ze smogiem w ramach gospodarki o […]
W woj. śląskim instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych pokrywają pełne zapotrzebowanie; niewystarczający jest […]
Ściślejsza kontrola przekazywania odpadów komunalnych odbieranych m.in. od właścicieli nieruchomości, czy zmiana przepisów dot. bazy danych o […]
Uruchomienie od 1 stycznia 2019 roku elektronicznej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarki odpadami, w skrócie BDO – to […]
Strategia rządu Holandii dotycząca gospodarki o obiegu zamkniętym sięga roku 2050. Jednak zanim zostaną osiągnięte szczegółowe cele muszą […]