TAG: Polska 2050

Jestem zdania, że wokół projektu budowy elektrowni jądrowej powinien być polityczny konsensus. Rząd powinien działać ręka w rękę z […]
Ustawa o cenach ciepła została przygotowana na szybko, jest nieprecyzyjna i niesprawiedliwa. To kolejne mamienie ludzi pieniędzmi. Rząd rozrzuca […]
Pierwsze, co powinien zrobić rząd, to powiedzieć ludziom prawdę: że fizycznie nie jesteśmy w stanie zaspokoić popytu na węgiel zimą […]
Wnioskujemy, aby porządek najbliższego posiedzenia Sejmu rozszerzyć o informację premiera nt. bezpieczeństwa energetycznego Polski; w Polsce […]
Eksperci związani z Szymonem Hołownią zaprezentowali raport z postulatami odnośnie do polityki energetycznej RP. – Musimy rozmawiać o tym, co […]
Eksperci Instytutu Strategie 2050 współpracującego z ruchem Polska 2050 opowiadają o swych pomysłach na energetykę i politykę klimatyczną w […]