URE: Piąta i szósta aukcja OZE nie zostały rozstrzygnięte

23 listopada 2020, 12:30 Alert

Piąta i szósta z przeprowadzonych w listopadzie aukcji OZE pozostały bez rozstrzygnięcia z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert – poinformował Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Geotermia
Geotermia. Źródło: Wikipedia

Brak rozstrzygnięcia

URE podał, że piąty koszyk aukcyjny (aukcja oznaczona jako AZ/5/2020, która odbyła się 17 listopada) był przeznaczony dla nowych hydroelektrowni oraz instalacji geotermalnych o mocy nie większej niż 1 MW. Możliwa do sprzedania ilość energii podczas tej aukcji wynosiła ponad 1 TWh, a jej wartość nieco ponad 518 mln zł. Druga z nierozstrzygniętych aukcji (oznaczona jako AZ/6/2020, która została przeprowadzona 19 listopada) przeznaczona była dla nowych biogazowni rolniczych o mocy większej niż 1 MW. Możliwa do sprzedania ilość energii podczas tej aukcji wynosiła 1,8 TWh o wartości ponad 1 mld zł.

Urząd zaznaczył, że aukcje nie zostały rozstrzygnięte, ponieważ nie zgłosiła się wymagana liczba oferentów. Zgodnie z zapisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, aukcję rozstrzyga się, jeżeli złożono nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie.

Urząd Regulacji Energetyki/Jędrzej Stachura

URE: Czwarta aukcja OZE w listopadzie nie została rozstrzygnięta