Żmijewski: Za mało danych by oszacować koszty wsparcia OZE w nowej ustawie

7 kwietnia 2015, 11:10 Energetyka

Nadal do końca nie wiadomo jakie będą koszty wsparcia energetyki odnawialnej w związku z wejściem w życie nowej ustawy OZE – zwraca uwagę “Rzeczpospolita”.

Turbiny wiatrowe

Dziennik przypomina, że według pierwotnych szacunków resortu gospodarki wparcie źródeł OZE miało w nowym systemie aukcyjnym kosztować 4 mld zł, ale sytuację zmienia przyjęcie tzw. poprawki prosumenckiej, której kosztów wprowadzenia resort jeszcze nie oszacował.

“Rz” przytacza w tym miejscu szacunki prezesa URE Macieja Bando, według którego wprowadzenie taryf gwarantowanych dla prosumentów podniesie koszty wsparcia OZE o ok. 1,38 zł/MWh netto, do poziomu 3,89 zł/MWh netto już w pierwszym roku działania ustawy.

Jednak prof. Krzysztof Żmijewski ze Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki jest zadania, że na chwilę obecną mamy zbyt mało danych by szacować wpływ nowego system wsparcia na ceny energii. Zwraca on jednocześnie uwagę, że nowy system aukcyjny niesie ze sobą inne zagrożenie. Przytaczając przykład holenderski, gdzie po wprowadzeniu systemu aukcyjnego zdecydowana większość projektów, które wygrały aukcję, do dzisiaj nie powstała, prof. Zmijewski wyraża obawy o realizację unijnego celu produkcji energii z OZE w naszym kraju w związku w prowadzeniem u nas takiego systemu wsparcia.

Źródło: Rzeczpospolita/CIRE.PL