Autor: Marcin Roszkowski
Ceny energii wpływają na wiele elementów życia codziennego i gospodarczego. Oddziałują na inflację, czy efektywność produkcji. Poziom […]
Należy pilnować rozdziału między właścicielami spółek Skarbu Państwa, czyli kontrolą właścicielską a prawodawcą regulatorem. Jeżeli […]
Na temat przepisów, które mają powstrzymać wzrost cen energii mówił w programie Parkiet TV Marcin Roszkowski, prezes Instytutu […]
Bez inwestycji w niskoemisyjne źródła energii i zmianę miksu energetycznego, problemy z cenami energii będą pojawiały w Polsce się regularnie […]
Na posiedzeniu Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski […]
Ceny energii muszą pójść w górę – przekonuje Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.
Obniżenie emisyjności w Polsce wymaga zmiany polityki energetycznej i surowcowej. Należy wyeliminować takie sytuacje jak tegoroczna, kiedy […]
Polski model produkcji energii i ciepła musi ulec zmianie. Pierwsze efekty będą widoczne dopiero po 5-10 latach po tym, jak przemodelujemy sposób […]
Istnieje kilka elementów, które wypływają na ceny energii w Polsce. Pierwszym są regulacje polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej […]
Sektor węgla kamiennego to 81,1 TWh energii wytworzonej oraz ok 47,7% całości naszego miksu w roku 2017. Czy zastanawiali się Państwo co się […]
W ostatnich kwartałach cena ropy naftowej na bardzo mocno wzrastała. Była to reakcja na spadki z lat 2014-2015. Impuls ten był dosyć mocny ze […]
Według prezesa Instytutu Jagiellońskiego polski miks energetyczny należy przeorganizować i „postawić go na głowie”.
Szeroko rozumiane bezpieczeństwo naszego kraju opiera się, podręcznikowo, na dwóch głównych filarach – Unii Europejskiej i NATO. Pierwszy ma […]
W sektorze energetycznym zachodzą dwa główne procesy – rewolucja technologiczna i transformacja energetyczna, którą trzeba jakoś […]
– System elektroenergetyczny musi być efektywny. Jeżeli powstaje bez głowy to oddziałuje negatywnie na gospodarkę – powiedział prezes […]