Fit for 55: Trzy biliony euro oszczędności za dalszą walkę z emisjami CO2 i metanu. Gaz na celowniku

15 czerwca 2021, 10:45 Alert

Komisarz ds. energii Unii Europejskiej tłumaczy, że dalszy wysiłek na rzecz walki z emisją CO2, ale także metanu, ma dać oszczędności do trzech bilionów euro na imporcie surowców. Będzie do tego jednak potrzebny szereg zmian regulacyjnych i narzędzi unijnych, w tym takie, które będą miały wpływ na transformację z użyciem gazu ziemnego w Polsce.

Komisarz ds. energii Kadri Simson prezentuje pakiet Fit for 55 na webinarze. Fot. Wojciech Jakóbik
Komisarz ds. energii Kadri Simson prezentuje pakiet Fit for 55 na webinarze. Fot. Wojciech Jakóbik

– Europejski Zielony Ład ma na celu walkę ze zmianami klimatu i przekształcenie gospodarki. Europa ma być pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie, ale także konkurencyjnym gospodarczo – powiedziała komisarz ds. energii Unii Europejskiej Kadri Simson. Wystąpiła podczas webinaru o pakiecie regulacji oraz wsparcia inwestycyjnego „Fit for 55” zorganizowanego dla dziennikarzy zajmujących się energetyką i klimatem. – Duża część strategii to elektryfikacja wielkiej skali pozwalająca zwiększać udział Odnawialnych Źródeł Energii w miksach energetycznych. Tam, gdzie nie będzie to możliwe, ważną rolę odegrają zielony wodór i biometan – powiedziała komisarz Simson.

Pakiet „Fit for 55” ma wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu. Pierwszy element propozycji Komisji Europejskiej z pakietu ma zostać przyjęty 14 lipca. Później trafi do negocjacji z Parlamentem Europejskim i krajami unijnymi. Chodzi o dyrektywy o efektywności energetycznej oraz o energetyce odnawialnej, które mają ulec rewizji w celu obniżki emisji CO2 o co najmniej 55 procent do 2030 roku i doprowadzenia do neutralności klimatycznej w 2050 roku. Mają temu służyć między innymi działania na rzecz efektywności energetycznej, fali renowacji budynków, walka z ubóstwem energetycznym. Te działania mają oddzielić wzrost Produktu Krajowego Brutto od emisji CO2. – Jakiekolwiek emisje CO2 pozostałe w 2050 roku będą musiały być rekompensowane – mówi źródło w Komisji Europejskiej.

– Musimy się zastanowić jak zrealizować cel redukcji emisji CO2 o 55 procent do 2030 roku – powiedziała komisarz Simson. Pakiet Fit for 55 to odpowiedź. Europejski Zielony Ład przewiduje 350 mld euro inwestycji na tak zwaną zieloną odbudowę w celu obniżenia zanieczyszczenia powietrza o 60 procent, obniżenia importu surowców dającego oszczędności w wysokości trzech bln euro do 2050 roku. Jednakże ta transformacja ma być sprawiedliwa dzięki Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji, fali renowacji i innym rozwiązaniom. Komisja bierze pod uwagę zmianę kontekstu polityki międzynarodowej w USA oraz Chinach. Narzędziami realizacji tej polityki są między innymi dokumenty strategiczne: strategia wodorowa, strategia metanowa, rewizja przepisów na rzecz morskich farm wiatrowych i infrastruktury energetycznej TEN-E. Inicjatywa „Fit for 55” uwzględnia reformę systemu handlu emisjami CO2, wprowadzenie CBAM, regulacji o podziale wysiłku (Effort Sharing Regulation), zmiana dyrektywy OZE, efektywności energetycznej, trzeciego pakietu energetycznego, LULUCF, walka z emisjami metanu w sektorze energetycznym i inne rozwiązania. Rozwiązania te muszą zostać poddane konsultacjom społecznym oraz ocenie oddziaływania.

– Musimy wziąć pod uwagę miejsca, w których postęp jest powolny i wykorzystać kije oraz marchewki by go przyspieszyć. Chodzi o sektor ciepłowniczy i chłodniczy, który zostanie wzięty pod uwagę w rewizji dyrektywy o źródłach odnawialnych. Chodzi także o rewizję dyrektywy o efektywności energetycznej budynków. W sektorze transportu będą potrzebne zmiany zasad o paliwach alternatywnych i rozszerzenie systemu handlu emisjami CO2. Potrzebna będzie także zmiana zasad wykorzystania biomasy, która będzie odgrywać ważną rolę w tej polityce, ale jednocześnie należy produkować z niej energię w sposób odpowiedzialny i zrównoważony – wyliczała Kadri Simson. Zastrzegła, że zamierza użyć dyrektywy o efektywności energetycznej do walki z ubóstwem energetycznym.

Przedstawicielka Komisji Europejskiej podała, że do końca tego roku przedstawi ona między innymi pakiet dekarbonizacji sektora gazu i wodoru. To rozwiązanie połączone z walką z emisjami metanu może uderzyć w projekty gazowe, na które liczy Polska na szlaku transformacji energetycznej.

Wojciech Jakóbik

Wróbel: Wysokie ceny emisji CO2 to nie spekulacja, ale barometr transformacji (ROZMOWA)