Fit for 55: Trzy biliony euro oszczędności za dalszą walkę z emisjami CO2 i metanu. Gaz na celowniku

15 czerwca 2021, 10:45 Alert
Kadri Simson webinar fit for 55
Komisarz ds. energii Kadri Simson prezentuje pakiet Fit for 55 na webinarze. Fot. Wojciech Jakóbik

Komisarz ds. energii Unii Europejskiej tłumaczy, że dalszy wysiłek na rzecz walki z emisją CO2, ale także metanu, ma dać oszczędności do trzech bilionów euro na imporcie surowców. Będzie do tego jednak potrzebny szereg zmian regulacyjnych i narzędzi unijnych, w tym takie, które będą miały wpływ na transformację z użyciem gazu ziemnego w Polsce.

– Europejski Zielony Ład ma na celu walkę ze zmianami klimatu i przekształcenie gospodarki. Europa ma być pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie, ale także konkurencyjnym gospodarczo – powiedziała komisarz ds. energii Unii Europejskiej Kadri Simson. Wystąpiła podczas webinaru o pakiecie regulacji oraz wsparcia inwestycyjnego „Fit for 55” zorganizowanego dla dziennikarzy zajmujących się energetyką i klimatem. – Duża część strategii to elektryfikacja wielkiej skali pozwalająca zwiększać udział Odnawialnych Źródeł Energii w miksach energetycznych. Tam, gdzie nie będzie to możliwe, ważną rolę odegrają zielony wodór i biometan – powiedziała komisarz Simson.

Pakiet „Fit for 55” ma wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu. Pierwszy element propozycji Komisji Europejskiej z pakietu ma zostać przyjęty 14 lipca. Później trafi do negocjacji z Parlamentem Europejskim i krajami unijnymi. Chodzi o dyrektywy o efektywności energetycznej oraz o energetyce odnawialnej, które mają ulec rewizji w celu obniżki emisji CO2 o co najmniej 55 procent do 2030 roku i doprowadzenia do neutralności klimatycznej w 2050 roku. Mają temu służyć między innymi działania na rzecz efektywności energetycznej, fali renowacji budynków, walka z ubóstwem energetycznym. Te działania mają oddzielić wzrost Produktu Krajowego Brutto od emisji CO2. – Jakiekolwiek emisje CO2 pozostałe w 2050 roku będą musiały być rekompensowane – mówi źródło w Komisji Europejskiej.

– Musimy się zastanowić jak zrealizować cel redukcji emisji CO2 o 55 procent do 2030 roku – powiedziała komisarz Simson. Pakiet Fit for 55 to odpowiedź. Europejski Zielony Ład przewiduje 350 mld euro inwestycji na tak zwaną zieloną odbudowę w celu obniżenia zanieczyszczenia powietrza o 60 procent, obniżenia importu surowców dającego oszczędności w wysokości trzech bln euro do 2050 roku. Jednakże ta transformacja ma być sprawiedliwa dzięki Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji, fali renowacji i innym rozwiązaniom. Komisja bierze pod uwagę zmianę kontekstu polityki międzynarodowej w USA oraz Chinach. Narzędziami realizacji tej polityki są między innymi dokumenty strategiczne: strategia wodorowa, strategia metanowa, rewizja przepisów na rzecz morskich farm wiatrowych i infrastruktury energetycznej TEN-E. Inicjatywa „Fit for 55” uwzględnia reformę systemu handlu emisjami CO2, wprowadzenie CBAM, regulacji o podziale wysiłku (Effort Sharing Regulation), zmiana dyrektywy OZE, efektywności energetycznej, trzeciego pakietu energetycznego, LULUCF, walka z emisjami metanu w sektorze energetycznym i inne rozwiązania. Rozwiązania te muszą zostać poddane konsultacjom społecznym oraz ocenie oddziaływania.

– Musimy wziąć pod uwagę miejsca, w których postęp jest powolny i wykorzystać kije oraz marchewki by go przyspieszyć. Chodzi o sektor ciepłowniczy i chłodniczy, który zostanie wzięty pod uwagę w rewizji dyrektywy o źródłach odnawialnych. Chodzi także o rewizję dyrektywy o efektywności energetycznej budynków. W sektorze transportu będą potrzebne zmiany zasad o paliwach alternatywnych i rozszerzenie systemu handlu emisjami CO2. Potrzebna będzie także zmiana zasad wykorzystania biomasy, która będzie odgrywać ważną rolę w tej polityce, ale jednocześnie należy produkować z niej energię w sposób odpowiedzialny i zrównoważony – wyliczała Kadri Simson. Zastrzegła, że zamierza użyć dyrektywy o efektywności energetycznej do walki z ubóstwem energetycznym.

Przedstawicielka Komisji Europejskiej podała, że do końca tego roku przedstawi ona między innymi pakiet dekarbonizacji sektora gazu i wodoru. To rozwiązanie połączone z walką z emisjami metanu może uderzyć w projekty gazowe, na które liczy Polska na szlaku transformacji energetycznej.

Wojciech Jakóbik

Wróbel: Wysokie ceny emisji CO2 to nie spekulacja, ale barometr transformacji (ROZMOWA)