Jak zadbać o bezpieczeństwo energetyczne w erze nowych wyzwań? Debaty na EuroPower 2022 (NA ŻYWO)

8 kwietnia 2022, 10:30 Ciepłownictwo

Witamy w relacji na żywo z 35. edycji konferencji EuroPower. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

EuroPower 2022. Fot. Michał Perzyński
EuroPower 2022. Fot. Michał Perzyński

2. dzień konferencji EuroPower 2022

13.42

Energetyka zawodowa nadal będzie nadawać ton systemowi, a prosumenci będą próbować dogonić kroku. Z naszej perspektywy ważne są te elementy, które wybiegają w średni i długi horyzont czasowy w kontekście przygotowania inwestycji. Z jednej strony mamy wyzwania technologiczne, a z drugiej strony mamy taksonomię, która reguluje sprawy w energetyce i finansowaniu, np. czy źródła wodne są odnawialnymi? Według nas tak, ale według taksonomii już nie. To samo z energetyką jądrową – powiedział Piotr Meler, prezes Energi OZE.

– Dzisiaj 38 procent energii jest generowana z OZE, a 61 procent ze źródeł cieplnych. To już jest duża zmiana w porównaniu do tego, co było jeszcze kilka lat temu. Musimy też myśleć o repoweringu obecnych jednostek, aby zapewnić stabilizację KSE – dodał.

13.34

– Zmiana ustawy dotyczącej OZE jest dobrym krokiem. Chodzi o wsparcie nie tylko jednostek nowych, ale i tych, które już pracują. Na ten moment ustawa ta jednak wymaga dopracowania. Część przepisów będzie wymagała aktualizacji o te elementy, które wymagają modyfikacji w związku z tym co widzimy teraz na rynku. Ustawodawca widzi tam biometan, jednak nie widzi elementów zatłaczania biometanu do sieci. Nie ma elementów związanych z fotowoltaiką połączoną z energetyką wiatrową. Ustawa jest dobrym krokiem naprzód, ale wymagane są pewne elementu uzupełniające. To, co jest nieobecne, w moim odczuciu, to brak reformy ustawy odległościowej, co powinno nastąpić, aby rozwinąć rozwój tego sektora – powiedziała Katarzyna Szwed-Lipińska, dyrektor departamentu źródeł odnawialnych w URE.

12.37

– Dystrybucja to biznes, który wielokrotnie był postrzegany jako hamulcowy, a my powtarzamy, że jesteśmy za zmianami, tylko prosimy o narzędzia. Jeżeli będziemy regularnie wkładali setki milionów złotych w małe sieci, odczują one poprawę po kilkunastu latach. Chodzi o to, by był permanentny strumień pieniędzy kierowany wprost do sieci dystrybucyjnej. Od 24 lutego przejechało ponad 6 tysięcy składów pociągów. Blisko 7 procent energii w naszym systemie pochodzi z węgla z Rosji. Kolej konsumuje 2 procent energii w kraju. Chcemy pozyskiwać więcej energii ze źródeł odnawialnych. Chcemy, by kolej poruszała się korzystając z zielonego prądu – powiedział Marek Kleszczewski, członek zarządu PKP Energetyka.

12.28

– Zjawiskiem rosnącym jest ilość odmów przyłączeń. Dotyczą one wytwórców zawodowych. Możliwości są ograniczone, bo moc rośnie lawinowo. Miejsca w sieci średniego napięcia zaczyna powoli brakować. Nowe źródła prosumenckie powinny uwzględniać możliwość instalacji magazynów. Dzięki temu prosument będzie mógł zmagazynować u siebie energię i wykorzystać ją na swoje potrzeby. Sytuację poprawiłyby ładowarki; będzie to możliwość wykorzystania energii wytworzonej za dnia. Nie chodzi o to, by ograniczać produkcję, tylko żeby ją lepiej wykorzystać. Bez inteligentnego opomiarowania nie uda się nam poprawić elastyczności – powiedział Jan Frania, wiceprezes PGE Dystrybucja. 

12.15

– Jesteśmy w momencie przełomowym, ustalamy z prezesem URE plany rozwoju do 2028 roku. Plany takie muszą uwzględniać wszystkie plany operatora wobec użytkowników systemu. Trzeba pamiętać, że mówimy nie tylko o OZE, ale operatorzy każdego roku przyłączają coraz większą liczbę odbiorców. Do tego dochodzi kwestia nowego rynku energii w Polsce. Przepisy prawa zobowiązują nas, by w Polsce zafunkcjonował nowy model rynku energii w poszczególnych etapach rozwoju. Ruszamy z wymianą liczników na inteligentne. Kolejne przetargi i ceny są coraz wyższe. Klienci oczekują od nas, żebyśmy cały czas podnosili jakość obsługi klientów. Automatyzacja musi się rozwijać, a usuwanie awarii powinno być w miarę szybkie – powiedział Robert Zasina, prezes Tauron Dystrybucja. 

12.03

– Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych jest kluczowa w procesie transformacji energetycznej. W ramach narzędzi, które posiadamy, patrzymy w horyzoncie krótkoterminowym, a transformacja to proces wieloletni. W 2020 roku zaczęliśmy rozmawiać z operatorami o ich planach rozwoju i inwestycjach. Na pewnym etapie prac doszliśmy do wniosku, że warto uporządkować te prace i zaprosić innych, ważnych interesariuszy. Postawiliśmy sobie kilka zadań: identyfikację potrzeb w perspektywie 10-letniej, szukamy rozwiązań, które powinny zapewnić finansowanie. Później czeka nas proces prac wdrożeniowych i opracowania bardziej szczegółowych dokumentów. Kolejnym celem jest cyfryzacja sieci – powiedział prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin.

11.18

– Fundusze typu korporacyjnego odgrywają istotną rolę na wczesnym etapie. W drugiej połowie XX wieku innowacje powstawały przede wszystkim w dużych korporacjach. Dzisiaj powstają one poza nimi. My jesteśmy ogniwem, które łączy naukę z biznesem, i ponosi ryzyko, że technologia czy model biznesowy się nie sprawdzi. My oprócz pieniędzy oferujemy weryfikację technologii. Liczymy na to, że technologie będą dalej do nas napływały. Musimy ściągać innowacje do korporacji, by przygotować grunt pod zmianę. Każda korporacja potrzebuje start-upów – powiedział Bartłomiej Mazurkiewicz, członek zarządu PGNiG Ventures.

10.44

– Dzień 24 lutego zmienił nasz świat. Eksplodowało wtedy wiele scenariuszy ekonomicznych. To, że sfinansowaliśmy tę wojnę naszymi zakupami węgla, gazu i ropy, to fakt, z którym musimy się zmierzyć. Zdywersyfikować się nie będzie tak łatwo. Jeżeli mówimy o finansowaniu OZE i transformacji energetycznej, ta wojna jest bardzo korzystnym impulsem. Serial o KPO dobiega do szczęśliwego końca, ale plan ten jest do przepisania. On był pisany przed wojną, teraz plan ten powinien skupić się na bezpieczeństwie i dofinansowaniu pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, ocieplania budynków. Kolejną zimą rachunki za ciepło będą jeszcze wyższe – powiedział Marcin Korolec, dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki.

10.33

Witamy w drugim dniu relacji z 35. edycji konferencji EuroPower.

1. dzień konferencji EuroPower 2022

14.45

– Transformacja cyfrowa musi postępować wraz z transformacją energetyczną. Mamy drastyczne zmiany w zarządzaniu siecią, obecnie przepływy są wielokierunkowe, więc operatorzy muszą na nowo określić swoje miejsce na rynku energetycznym. Pożądane jest, by wsparcie IT dotyczyło również opracowania danych, by nasza funkcjonalność była jak najwyższa. Cały czas zastanawiamy się jak doprowadzić do segmentacji naszych potrzeb, by realne było wykorzystanie ICT. Rolą OSD jest bycie bazą dla nowych funkcjonalności w energetyce – powiedział Wojciech Drożdż, wiceprezes zarządu ds. innowacji i logistyki w Enea Operator,

14.25

– Jesteśmy w specyficznym momencie, kiedy pytanie o bezpieczeństwo zmieniło perspektywę. Oprócz wojny zbrojnej dzieje się też wojna w cyberprzestrzeni, dlatego ważnym elementem jest cyberbezpieczeństwo. Z punktu widzenia pracowników i klientów, ważne, byśmy umieli zidentyfikować elementy dezinformacji. Do tej pory firmy koncentrowały się na wdrażaniu technologii związanych z bezpieczeństwem, teraz nie jest to jedyny aspekt. Teraz najważniejsze jest zadbanie o najsłabszy element, czyli o aspekt ludzki. Nad tym powinniśmy więcej pracować – powiedział Szymon Ferens, prezes PGE Systemy.

13.48

– Aby zrozumieć powód naszej decyzji odnośnie wejścia w SMR musimy wrócić pamięcią do połowy zeszłego roku i przeanalizowania naszej konsumpcji wynoszącej 2,9 TWh. Nasze własne źródła zapewniają nam 400 GWh energii. Fotowoltaika, która napędza kopalnię Sierra Gorda w Chile działa, ale tam jest ponad 300 słonecznych dni w roku. Farmy wiatrowe na Bałtyku jeszcze nie funkcjonują i jednak nie zapewnią w pełni naszego zapotrzebowania. Stąd wybór SMR-ów, które mają nam zapewnić pełną samowystarczalność. Wybór padł na produkt NuScale, ponieważ ta technologia posiada certyfikację. Chcemy być prekursorem zmiany, i chcemy iść w kierunku transformacji – powiedział Piotr Podgórski, dyrektor ds. transformacji w KGHM.

13.20

– Każdy kto prowadzi biznes, chce wiedzieć jakie będą tego koszty. Obok kosztów osobowych, każdy zastanawia się nad cenami energii. To jest wyzwanie. W jednym z naszych zakładów wydobywczych przez wiele lat metan znajdujący się pod ziemią był niebezpiecznym odpadem. Dodatkowo jest to bardzo niebezpieczny gaz również dla atmosfery. Poradziliśmy sobie w ten sposób, że zainstalowaliśmy w tym zakładzie silniki gazowe, które produkowały prąd. Dziś posiadamy cztery silniki produkujące 10,8 MWh energii, do tego powstaje ciepło, które oddajemy do spółki córki Węglokoksu. Kryzys wymusza na firmach szukania alternatyw. Dziś wygrają ci, którzy jak najszybciej ją znajdą – Piotr Apollo, prezes Tauron Nowe Technologie.

11.57

– Ostatnie zdarzenia sprawiły, że w Polsce zmieniliśmy postrzeganie kwestii bezpieczeństwa. Nie chodzi tylko o relacje handlowe. To ważna refleksja dla Europy, że jakość relacji i poczucie nie tylko interesu, ale dobrej współpracy, będzie decydować o bezpieczeństwie. Budowanie bezpieczeństwa będzie oparte o własne zasoby. To doświadczenie sprawi, że będzie łatwiej budować bezpieczeństwo w przyszłości – mówił Piotr Zawistowski, prezes Towarowej Giełdy Energii.

Całą wypowiedź Piotra Zawistowskiego można znaleźć tutaj:

Zawistowski: Obecna sytuacja zmieni nasze myślenie o bezpieczeństwie energetycznym

11.42

– Postrzegamy NABE jako szansę dla Taurona. Skupienie aktywów węglowych w jednym ręku daje szansę zarządzania bezpieczeństwem energetycznym. Tauron ma możliwość wydobycia 6 mln ton węgla rocznie. Trzeba nam jednak źródeł elastycznych. Jeśli będziemy budować OZE, potrzebujemy regulacyjnych źródeł, którymi mogą być elektrownie węglowe – powiedział wiceprezes Taurona Jerzy Topolski.

Całą wypowiedź Jerzego Topolskiego można znaleźć tutaj:

Topolski: Postrzegamy NABE jako szansę dla Taurona

11.25

– Wodór jest podstawowym czynnikiem, który pozwoli nam się rozwijać. Nasza strategia wodorowa została ogłoszona, na dzień dzisiejszy pozyskanie wodoru na miarę naszych potrzeb jest mało prawdopodobne. Olbrzymie ilości wodoru są potrzebne do przemysłu. Wodór pozwala odejść od paliw kopalnych w kierunku wskazanym przez Unię Europejską. Dzięki temu możemy produkować paliwa syntetyczne. Jeśli patrzymy na offshore, nie przewiduje się nadwyżek energii, dlatego patrzymy na inne opcje. Możemy pozyskać wodór z zewnątrz. Do Mazowieckiego Klastra Wodorowego przyłączyło się ponad 30 firm. Wodór może być produkowany również w elektrowni jądrowej, czy pyrolizy. Staramy się również wykorzystać biogaz. Tutaj podstawą jest rozwój energetyki. Jeśli chodzi o OZE, niezbędne są również magazyny energii. Jest to kosztowne, ale jest taka możliwość. Co do węgla, problemem mogą być kadry; starsi pracownicy odchodzą na emerytury, a nie szkolimy nowych – mówił Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych.

11.11

– Będziemy wykorzystywać nasze jednostki węglowe, bo nie ma innej możliwości. Polska stała się eksporterem energii elektrycznej, która powstaje w dużej mierze z węgla. W najkrótszej perspektywie będziemy potrzebować tych jednostek, by zbilansować system. W perspektywie długoterminowej kurs nie zmienił się – nadal dążymy do gospodarki niskoemisyjnej, jestem przekonany, że korekty będzie potrzebował sposób dojścia do celów długoterminowych. Być może w okresie przejściowym węgiel będzie stanowił alternatywę dla gazu. Węgiel jest potrzebny, bo bez niego w ciągu najbliższych lat trudno będzie utrzymać bilans, ale w długiej perspektywie będziemy od niego odchodzić – mówił Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

– Jest spora grupa jednostek wytwórczych, które miałyby być wycofane z rynku ze względów ekonomicznych. Dzisiaj te sygnały ekonomiczne są zachęcające, by wytwarzać energię z węgla – dodał Gawin.

10.58

– Ilość węgla importowanego z Rosji to 7-15 procent wykorzystania od importu. Energetyka zawodowa nie jest uzależniona od rosyjskiego węgla. Importowany węgiel ma zaspokoić zapotrzebowanie lokalnych ciepłowni. Ustawa, która została przyjęta przez Sejm, wprowadza zakaz importu węgla z Rosji, będziemy go importować z innych kierunków. Polski potencjał górniczy nie został zlikwidowany. Jesteśmy w stanie zwiększyć wydobycie, pracują nad tym spółki. Nie widzimy zagrożenia dla funkcjonowania energetyki zawodowej. Dbamy o to, by dostęp do surowców energetycznych w Polsce był ciągły i właściwie monitorowany. Importowany węgiel będzie pochodził z Kolumbii, RPA, czy Australii – powiedział Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju.

10.47

– Dzisiaj w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej musimy rozmawiać o utrzymaniu stabilności systemu. Silenie się na przewidywanie co się stanie w średnim horyzoncie nie ma sensu. Nie wiemy co się będzie działo za trzy tygodnie. Mam nadzieję, że Europa będzie rezygnować z rosyjskiego gazu. Transformujemy energetykę węglową, ale tempo musi być dostosowane do poziomu rozwoju naszej gospodarki – powiedział Karol Rabenda, podsekretarz stanu w ministerstwo aktywów państwowych

10.41

– Nic nie wskazuje na to, by gaz przestał być uważany za paliwo przejściowe. Rynki są niemalże połączone dzięki interkonektorom. Na pewno będzie rewizja co do miksu na okres przejściowy, ale na pewno nie będzie odejścia od gazu, którego nie ma czym zastąpić. W tej chwili nie ma powodu do rewizji naszych planów inwestycyjnych – powiedział wiceprezes Gaz-System Artur Zawartko. 

– Każdy kraj ma swoje uwarunkowania. W najtrudniejszej sytuacji są Niemcy, którzy odchodzą od atomu i węgla, i uzależnili się od jednego dostawcy. Sytuacja jest trudna również we Francji – dodał. 

10.36

– Wszyscy klienci PKP Energetyka są już wyposażeni w inteligentne liczniki, co pozwala nam myśleć nad dalszymi krokami transformacji energetycznej. To co działo się w ostatnich latach na kolei, jest pewnym wyznacznikiem tego, co będzie się działo w całej energetyce. Pierwszym elementem jest kwestia optymalizacji zużycia energii. My jako PKP Enegretyka uregulowaliśmy kwestię rekuperacji. Pociągi podczas hamowania odzyskują energię i oddają ją do sieci. Drugim elementem jest optymalizacja ekonomicznej jazdy. Chodzi o to, aby maszyniści prowadzili maszyny w taki sposób, aby jak najefektywniej wykorzystywać energię – powiedział Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka.

Całą wypowiedź można znaleźć tutaj.

Hołda: Program „Zielona Kolej” pozwoli oszczędzić 8 mln ton CO2

10.23

– My dziś płacimy ogromne pieniądze na pozwolenia ETS. Nie liczę, że ciepłownictwo uda się wyłączyć z systemu ETS. Liczymy, że jednak uda się go zreformować. Przykra konstatacja jest taka, że z perspektywy Brukselii w ogole nie widać takich obiektów jak nasze. Urzędnicy w Brukselii nie mieli świadomości, że tak duże jednostki generacji ciepła systemowego jak np. EC Siekierki czy Żerań istnieją. Kilka tygodni temu była delegacja z Brukselii, która wizytywała EC Siekierki. W kuluarach urzędnicy przyznali że pierwszy raz widzieli taką instalację – dodał powiedział Paweł Przychodzień, członek zarządu PGNiG Termika.

Całą wypowiedź można znaleźć tutaj.

Przychodzeń: Liczymy, że uda się zreformować system EU ETS

10.12

– Nasz miks energetyczny będzie ewoluował. Musimy odejść od paliw kopalnych na rzecz źródeł nisko i zeroemisyjnych. Chcemy to zrobić odpowiedzialnie dla gospodarki, która musi mieć stabilny dostęp do energii – dodał Zyska.

10.10

– Jeszcze kilka tygodni temu rozmawialiśmy o wyzwaniach związanych z polityką klimatyczną, o wyzwaniach związanych z polskim miksem energetycznym, o projekcie Fit for 55. 24 lutego zmienił praktycznie wszystko w naszym rozumowaniu. Konieczność odejścia od rosyjskich węglowodorów powoduje, że powinniśmy dokonać dywersyfikacji dostaw i uniezależnić się od paliw kopalnych z tego kierunku – podkreślił Ireneusz Zyska podczas konferencji EuroPOWER.

Całą wypowiedź Ireneusza Zyski można znaleźć tutaj.

Zyska: Polska musi być suwerenna energetycznie

Opracowali Mariusz Marszałkowski i Michał Perzyński