TAG: Polityka klimatyczna
(Ministerstwo Środowiska/Rada Ministrów) Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie niepodnoszenia uzgodnionego pułapu redukcji dwutlenku […]
(United Press International/Wojciech Jakóbik/Bartłomiej Sawicki) Z raportu Centrum Międzynarodowych Badań Klimatu i Środowiska (CICERO) wynika, […]
ANALIZA Arkadiusz Stanisławski Ośrodek Analiz Strategicznych Rok 2015 był dla budowy polskiej elektrowni atomowej niezwykle trudny. W wyniku […]
ROZMOWA Zdaniem prof. Zbigniewa Karaczuna Polska może efektywniej wykorzystywać istniejące moce wytwórcze i sięgnąć po nowy, zaniedbany potencjał.
Podczas dzisiejszej konferencji poświęconej planowaniu ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza eksperci […]
Jak informował portal EurActiv.com, spór o projekt gazociągu Nord Stream 2 między Niemcami a Polską prawie zablokował przyjęcie konkluzji […]
Zatwierdzenie protokołu z Kioto przez Unie Europejską i państwa członkowskie spowodowało zobowiązanie do redukcji gazów cieplarnianych.
UE nie chce ambitniejszych celów w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. w stosunku do tych uzgodnionych na szczycie w Paryżu […]
(Narodowe Centrum Studiów Strategicznych) Podczas wczorajszej konferencji Narodowego Centrum Studiów Strategicznych zainicjowano prace nad […]
16 marca br. w Parlamencie Europejskim w Brukseli z inicjatywy Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) odbyło się spotkanie z udziałem […]
KOMENTARZ Julia Michalak  Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych  Opublikowanie przez Komisję Europejską komunikatu oceniającego […]
W środę 16. marca w Parlamencie Europejskim odbędzie się spotknie z udziałem posłów Komisji ITRE i ENVI, poświęcone efektywności systemu EU […]
16 marca w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbędzie się nieformalne spotkanie posłów Komisji ITRE i ENVI, poświęcone efektywności systemu […]
(Polski Komitet Energii Elektrycznej) 16. marca w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbędzie się nieformalne spotkanie posłów Komisji ITRE i […]
(Bloomberg/PAP/ISB News/Wojciech Jakóbik) Skumulowana strata netto firm energetycznych w Polsce sięgnęła 6 mld złotych w 2015 roku. Niskie ceny […]