Autor: Andrzej Grzyb
– Oczywiście dobrze, że paliwo jest relatywnie tanie, ale obawiam się, że po wyborach ceny poszybują w górę – mówi Andrzej Grzyb, […]
Moje poglądy na energetykę obywatelską, czy może jako ludowiec powinienem powiedzieć, energetykę powszechną, są od dawna znane. Przynajmniej […]
Dziś odbędzie się głosowanie dyrektywy o czystym transporcie. Poseł Andrzej Grzyb jest zaangażowany w prace nad tym dokumentem w Parlamencie […]
Europosłowie przyjęli dzis dyrektywę zobowiązującą do zniesienia zmian między czasem zimowym i letnim w UE. Zdaniem europosłów zmiany czasu […]
W ubiegłym tygodniu brytyjska spółka Tempus poinformowała o zaskarżeniu do Sądu Pierwszej Instancji w ramach Trybunału Sprawiedliwości Unii […]
Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczył trialogowi w sprawie dyrektywy o czystym transporcie. Finalny dokument został […]
–Fundusz modernizacyjny, to nowy mechanizm w ramach nowelizacji systemu handlu emisjami CO2, nowy element wsparcia ze strony UE, który powinien […]
Parlament Europejski przyjął bardziej ambitne cele redukcji emisji CO2 w transporcie, w tym 20 procent redukcji dla samochodów ciężarowych do […]
Europejczycy mają dość smogu, sektor publiczny potrzebuje czystych, energooszczędnych autobusów, ciężarówek i samochodów dostawczych, a […]
Parlament Europejski przegłosował obniżenie poziomu emisji CO2 z nowych samochodów i furgonetek o 40 procent do 2030 roku. Takie też będzie […]
Parlament Europejski w środę przyjmie ostatecznie 4 sprawozdania i 6 dyrektyw tzw. Pakietu Odpadowego. Uzgodnione między Radą i PE dokumenty […]
-15 lutego w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie nad sprawozdaniem dotyczącym europejskiego handlu emisjami gazami cieplarnianymi […]
– 15 lutego Parlament Europejski odbyło się w Parlamencie Europejskim głosowanie nad zmianą dyrektywy o Europejskim Systemie Handlu […]
O reformie systemu handlu emisjami (ETS) i przyszłości polityki klimatycznej Unii Europejskiej rozmawiamy z Posłem do Parlamentu Europejskiego z […]
15 lutego odbyło się głosowanie w Parlamencie Europejskim nad sprawozdaniem dotyczącym ETS czyli Europejskiego Systemu Handlu Emisjami gazami […]