TAG: Elektrownia Ostrowiec
Rozpoczęto działania w ramach procesu wprowadzania do eksploatacji pierwszego bloku energetycznego białoruskiej elektrowni atomowej w Ostrowcu […]
Bliskie związki Mińska i Moskwy nie są niczym nowym. W połowie stycznia 2019 roku prezydent Łukaszenka oświadczył, że widzi możliwość […]
Jesienią w rejonie wileńskim i święciańskim, a być może i w samym Wilnie odbędą się państwowe ćwiczenia podczas, których ma zostać […]
Wybierając lokalizację elektrowni jądrowej Białoruś złamała postanowienia konwencji ONZ o ocenie oddziaływania transgranicznego na […]
MSZ Białorusi poinformowało w czwartek o „głebokim rozczrowaniu” decyzją genewskiego spotkania stron Konwencji z Espoo, które […]
Białoruski rząd przyznał, że żaden kraj nie jest zainteresowany zakupem energii z budowanej elektrowni jądrowej w Ostrowcu. W tej sytuacji […]
Rząd Litwy zatwierdził plan ochrony mieszkańców na wypadek poważnej awarii w elektrowni atomowej w Ostrowcu na Białorusi, powstającej w […]
Michaił Michadiuk, wiceminister energetyki Białorusi, wskazał termin fizycznego uruchomienia pierwszego reaktora elektrowni jądrowej w Ostrowcu […]
Białoruś liczy, że po uruchomieniu elektrowni atomowej, którą buduje w obwodzie grodzieńskim, kraje UE będą kupować wyprodukowaną przez […]
Ze wszystkich państw w Europie, najsilniej związana z Rosją jest Białoruś, której gospodarka bazuje na imporcie rosyjskich surowców […]
Białoruś buduje pierwszą elektrownię jądrową. Z informacji mediów wynika, że rezerwą mocy dla białoruskiego atomu mają być […]
Oficjalnym celem przystąpienia Białorusi w 2012 roku do budowy pierwszej białoruskiej elektrowni jądrowej w Ostrowcu było zmniejszenie udziału […]
Niezależni eksperci dokonali stress-testów budowanej w Ostrowcu elektrowni. Mimo pozytywnej oceny nie rozwiewają one jednak wszystkich […]
Zagraniczni eksperci pozytywnie ocenili białoruskie testy wytrzymałościowe elektrowni jądrowej budowanej w Ostrowcu, ale przedstawili również […]
W niedzielę 1 lipca w wywiadzie udzielonym dla kanału telewizyjnego Białoruś 1, wicepremier Białorusi Uładzimir Siemaszko poinformował, że po […]