Polska nie godzi się na powiązanie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z neutralnością klimatyczną

17 lipca 2020, 14:00 Alert
Spotkanie koordynacyjne premierów państw Grupy Wyszehradzkiej #V4 przed nadzwyczajnym szczytem Rady Europejskiej. Fot. Premier RP/Twitter
Spotkanie koordynacyjne premierów państw Grupy Wyszehradzkiej #V4 przed nadzwyczajnym szczytem Rady Europejskiej. Fot. Premier RP/Twitter

Zdaniem Premiera Morawieckiego nie ma podstaw do powiązania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z neutralnością klimatyczną do 2050 roku. Premier wypowiedział się przed rozpoczęciem Rady Europejskiej.

Tematy szczytu

Przedstawiciele 27 państw UE, a także szefowie Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej zebrali się w Brukseli na posiedzeniu Rady Europejskiej pierwszy raz od czasu wybuchu pandemii koronawirusa. Dotychczas odbywały się one w formie wideokonferencji. Unijny szczyt ma dwa tematy, a więc budżet UE na lata 2021-2027 oraz fundusz odbudowy UE.

– Ocena procesu dotyczącego wieloletnich ram finansowych i funduszu odbudowy Europy będzie uzależniona od sumy dostępnych środków na modernizację infrastruktury, rolnictwo, transformację energetyczną oraz inne obszary życia gospodarczego i społecznego. Trudno więc przesądzać ich rezultat – powiedział Premier RP Mateusz Morawiecki przed rozpoczęciem szczytu Rady Europejskiej.

Kurtyka: Negocjacje budżetu unijnego nie zamkną się szybko

System EU ETS nie będzie finansował unijnego funduszu odbudowy

Dodał, że już teraz, przed rozpoczęciem negocjacji, wyłączona została możliwość finansowania mechanizmu odbudowy Europy środkami pochodzącymi ze sprzedaży uprawień do emisji CO2, a więc systemu EU ETS. – To korzyść rzędu ponad siedmiu miliardów euro – powiedział. Komisja planowała rozszerzyć system handlu emisjami także na inne sektory gospodarki poza energetyką. Chodzi o transport. Środki ze sprzedaży uprawień do emisji CO2 miały wesprzeć finansowanie nowego pakietu naprawczego UE. Polska i inne kraje regionu sprzeciwiły się tej propozycji. W ostatniej propozycji nowego budżetu i funduszu odbudowy przedstawionej przez przewodniczącego Rady Europejskiej ta opcja została już wykreślona.

Polska nie zgodzi się na zasilenie unijnego planu odbudowy z systemu handlu emisjami

Polskie nie godzi się na powiązanie FST z neutralnością klimatyczną

Przewodniczący Rady UE Charles Michel przedstawił w miniony piątek kompromisową propozycję kolejnego projektu budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Jedną z nowości, które pojawiły się w propozycji jest powiązanie możliwości korzystania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji pod warunkiem poparcia celu neutralności klimatycznej do 2050 roku na poziomie krajowym, a nie wspólnotowym, jak dotychczas było planowane.

UE: Dostęp do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji może zależeć od poparcia neutralności klimatycznej na poziomie krajowym

Premier RP odkreślił, że nie ma podstaw do tak formułowanego sposobu wypłat na transformację energetyczną. – Polska wykonała wielki wysiłek, aby przejść w stronę energetyki odnawialnej. – Uważamy, że powinno się to (transformacja energetyczna – przyp. red.) odbywać się w nieco przyspieszonym, ale jednak rozsądnym tempie – wskazał.

 

Kurtyka: Polska poprze cel osiągnięcia neutralności klimatycznej przez UE do 2050 roku

Zdaniem Premiera Morawieckiego nie ma podstaw do powiązania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z neutralnością klimatyczną do 2050 roku. FST ma wynieść 40 mld euro. Osiem miliardów euro ma trafić do sześciu polskich regionów, na łagodzenie społecznych i gospodarczych skutków odchodzenia od paliw kopalnych w stronę transformacji energetycznej.

Premier RP/Bartłomiej Sawicki

Kurtyka: Polska popiera neutralność klimatyczną całej UE do 2050 roku