TAG: PSG
24 września w Przemyślu Polska Spółka Gazownictwa przekazała władzom miasta profesjonalne urządzenie do pomiaru jakości powietrza, w ramach […]
Do końca 2022 roku mieszkańcy sześciu kolejnych gmin w województwie małopolskim zyskają dostęp do gazu ziemnego. Przybędzie tam w sumie 73 km […]
Spółki Polska Spółka Gazownictwa rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu spółki.
Polska Spółka Gazownictwa z Grupy Kapitałowej PGNiG rozpoczęła 12 kwietnia prace budowlane  w ramach projektu inwestycji strategicznych […]
Bez odpowiednich narzędzi prawnych i bez wsparcia politycznego mamy i będziemy mieli duże problemy z realizacją założonych planów gazyfikacji […]
Polska Spółka Gazownictwa (PSG) – spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) – planuje zbudować 45 […]
Kłecko to kolejna polska gmina, zgazyfikowana przez Polską Spółkę Gazownictwa. 14 maja odbyła się w niej konferencja prasowa, podczas której […]
Walka ze smogiem wymaga aktywnych działań zmierzających do redukcji tzw. niskiej emisji. Jednym z jej elementów może być zwiększenie […]
Podczas konferencji Gazterm 2018 Wioletta Czemiel-Grzybowska, członek zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, przedstawiła plany spółki […]
W związku z wybuchem i zawaleniem się części kamienicy przy ulicy 28 czerwca w Poznaniu Polska Spółka Gazownictwa informuje, że 19 lutego 2018 […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzgodnił projekt Planu Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2018 – 2022. Uzgodniona 25 stycznia br […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową Taryfę w zakresie dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego […]
30 listopada 2017 Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa podpisał z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym umowę, […]
Po trzech kwartałach 2017 r. Polska Spółka Gazownictwa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku […]
Polska Spółka Gazownictwa (PSG) – spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) – planuje zgazyfikować ok […]