TAG: PZPB
PKP PLK wystartował z długo oczekiwanym projektem modernizacji połączenia Poznań – Szczecin. Wykonawcy ogłoszonego przetargu na projekt […]
Dwie zmowy, pięciu ukaranych przedsiębiorców. Prezes UOKiK wydał dwie decyzje stwierdzające nieprawidłowości podczas przetargu na […]
Jaki był bilans sytuacji firm wykonawczych w obszarze budownictwa w 2014 roku? Jakie są perspektywy polepszenia sytuacji w najbliższych latach? 
Z niezatwierdzonego wciąż oficjalnie przez rząd Programu Budowy Dróg Krajowych wynika, że w latach 2014-2010 na autostradzie A1 ma powstać […]
– Największym brakiem, którego doświadczyliśmy w minionych latach, aż po dzień dzisiejszy to fakt, że administracja nie próbuje nawet […]
Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która wchodzi w życie 19 października, wymusza na zamawiających bardziej świadomy wybór […]
Władze stolicy zapowiedziały, że do 2020 r. zostanie zakończona budowa całej II linii metra. W tym czasie ma powstać kolejnych 11 stacji: z […]
Władze stolicy zapowiedziały, że do 2020 r. zostanie zakończona budowa całej II linii metra. W tym czasie ma powstać kolejnych 11 stacji: z […]
Polska gospodarka ledwo uniknęła recesji w 2013 r., kiedy produkcja budowlana skurczyła się w półtora roku o blisko 40 proc. W tym czasie […]
Sejm uchwalił – w ostatecznym brzmieniu – nowelizację Prawa zamówień publicznych. Nowe przepisy mają umożliwić efektywniejsze […]
Krajowa Izba Odwoławcza w wyniku odwołania złożonego przez ZPBUI orzekła, że GDDKiA musi zmienić zapisy SIWZ dotyczące zapłaty za pracę […]
– Choć oficjalnie „dialog” jest kontynuowany, to praktyce nie istnieje i GDDKiA w sposób nieskrępowany wprowadza do umów co raz to […]
Minął rok od zorganizowanego przez nasz portal spotkania poświęconego organizacji przetargów publicznych dotyczących inwestycji […]
Wpływ rozwoju branży budowlano-inwestycyjnej na polską gospodarkę, inwestycje oraz rola współpracy samorządów i sektora prywatnego w tym […]
– Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok sprawie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które GDDKiA opublikowała odnośnie […]