TAG: PZPB

PKP PLK wystartował z długo oczekiwanym projektem modernizacji połączenia Poznań – Szczecin. Wykonawcy ogłoszonego przetargu na projekt […]
Dwie zmowy, pięciu ukaranych przedsiębiorców. Prezes UOKiK wydał dwie decyzje stwierdzające nieprawidłowości podczas przetargu na […]
Jaki był bilans sytuacji firm wykonawczych w obszarze budownictwa w 2014 roku? Jakie są perspektywy polepszenia sytuacji w najbliższych latach? 
Z niezatwierdzonego wciąż oficjalnie przez rząd Programu Budowy Dróg Krajowych wynika, że w latach 2014-2010 na autostradzie A1 ma powstać […]
– Największym brakiem, którego doświadczyliśmy w minionych latach, aż po dzień dzisiejszy to fakt, że administracja nie próbuje nawet […]
Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która wchodzi w życie 19 października, wymusza na zamawiających bardziej świadomy wybór […]
Władze stolicy zapowiedziały, że do 2020 r. zostanie zakończona budowa całej II linii metra. W tym czasie ma powstać kolejnych 11 stacji: z […]
Władze stolicy zapowiedziały, że do 2020 r. zostanie zakończona budowa całej II linii metra. W tym czasie ma powstać kolejnych 11 stacji: z […]
Polska gospodarka ledwo uniknęła recesji w 2013 r., kiedy produkcja budowlana skurczyła się w półtora roku o blisko 40 proc. W tym czasie […]
Sejm uchwalił – w ostatecznym brzmieniu – nowelizację Prawa zamówień publicznych. Nowe przepisy mają umożliwić efektywniejsze […]
Krajowa Izba Odwoławcza w wyniku odwołania złożonego przez ZPBUI orzekła, że GDDKiA musi zmienić zapisy SIWZ dotyczące zapłaty za pracę […]
– Choć oficjalnie „dialog” jest kontynuowany, to praktyce nie istnieje i GDDKiA w sposób nieskrępowany wprowadza do umów co raz to […]
Minął rok od zorganizowanego przez nasz portal spotkania poświęconego organizacji przetargów publicznych dotyczących inwestycji […]
Wpływ rozwoju branży budowlano-inwestycyjnej na polską gospodarkę, inwestycje oraz rola współpracy samorządów i sektora prywatnego w tym […]
– Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok sprawie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które GDDKiA opublikowała odnośnie […]
Sejm przyjął nowelizację ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa podwyższa z 14 do 30 tys. euro próg […]
ROZMOWA Z Janem Stylińskim, prezesem Polskiego Związku Pracodawców Budowlanych, rozmawia Maciej Pawlak
Już w poniedziałek publikujemy obszerny wywiad z prezesem Polskiego Związku Pracodawców Budowlanych Janem Stylińskim. Rozmowę przeprowadził […]
Do końca 2015 r. mają zostać ogłoszone nowe zasady podziału odpowiedzialności i ryzyka podczas projektowania inwestycji infrastrukturalnych […]
Branża budowlana liczy na to, że obecna perspektywa finansowa UE – w przeciwieństwie do ostatnich lat poprzedniej „siedmiolatki” – […]
Jak wynika z raportu „Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce”, przygotowanego przez firmę doradczą EY na zlecenie Polskiego Związku […]
W ciągu 22 miesięcy zostanie dokończona budowa 40-kilometrowego odcinka A1 między Strykowem a Tuszynem. GDDKiA ogłosiła trzy przetargi na […]
W styczniu w Polsce opublikowano informacje o upadłości 62 przedsiębiorstw. Budownictwo znalazło się na czwartym miejscu pod względem liczby […]
PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiedziały na 2014 r. przyspieszenie realizacji inwestycji. Spółka w tym roku zamierza przelać na konta wykonawców […]
Polimex-Mostostal nie dokończy budowy odcinków autostrad A1 koło Łodzi i A4 – k. Rzeszowa oraz drogi ekspresowej S69. GDDKiA winą za to […]
Generalna Dyrekcja przeszła do kolejnego etapu mającego wprowadzić zmiany w zamówieniach publicznych. Są to rozmowy z wykonawcami. Inwestor […]
Według prezesa Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa system realizacji inwestycji w Polsce nie działa.
Przedstawiciele niezależnych organizacji społecznych, działających na rzecz poprawy warunków realizacji kontraktów infrastrukturalnych; w tym […]
– Zapowiedzi GDDKIA o oszczędnościach w organizowanych przetargach drogowych można przyjąć z pewną nadzieją, że to jest ruch w dobrą […]
KOMENTARZ Jan Styliński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Ostatnio pojawiły się informacje, że Generalna Dyrekcja […]
Jan Styliński w imieniu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa opublikował stanowisko dotyczące „Informacji ministra transportu, w związku […]