TAG: EUROPOWER 2021
– Bardzo chciałbym, by taksonomia umożliwiła i pozwoliła na wydatkowanie środków unijnych właśnie na rozbudowę sieci gazowej – czy […]
Sfera regulacyjna dla rozwoju morskich farm wiatrowych jest już jasna i uporządkowana. Pokazuje ona jasne cele oraz operacjonalizację poprzez […]
My koncentrujemy się na budowie nowoczesnych i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych, opartych o gaz, jako paliwo pomostowe. Pamiętamy o […]
To, że firma poradziła sobie z sytuacją w 2020 roku, było efektem przygotowań. Sojusznikiem w tej sprawie było to, że klienci doskonale […]
Energetyka działa w dużym rozproszeniu. Bardzo newralgiczne elementy to cyberterroryzm i ekstremalne zjawiska pogodowe. W kraju eksploatujemy ponad […]
Operatorzy systemów dystrybucyjnych zdają sobie sprawę, że zmiany na rynku energii w Polsce związane z inteligentnym opomiarowaniem to podstawa […]
Podczas konferencji EuroPOWER 2021 Michał Jaworski, dyrektor strategii technologicznej w firmie Microsoft oraz Marcin Roszkowski, prezes Instytutu […]
Kilka lat temu wydobywaliśmy węgiel brunatny, z którego wytwarzaliśmy, dystrybuowaliśmy i sprzedawaliśmy energię elektryczną. Dzisiaj klient […]
W 2019 roku uruchomiliśmy jako pierwsi na rynku usługę online, daliśmy klientom możliwość zawarcia umowy na dostawy gazu bez wychodzenia z […]
W pracy systemu elektroenergetycznego niezbędna jest stabilizacja, która pozwoli osiągnąć większy udział OZE w miksie energetycznym. Gaz […]
PGNiG nie zaprzecza, że transformacja energetyczna to dobry kierunek, ale trzeba podejść do tego w sposób bezpieczny i zrównoważony. Gaz może […]
Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka przyznał, że walka z koronawirusem odcisnęła widoczny ślad na światowej i europejskiej […]
– W ciągu najbliższych 10 lat Polska będzie miała do dyspozycji 260 mld zł z różnych środków unijnych i krajowych na cele związane z […]
Polskie spółki węglowodorowe wystąpiły na konferencji EUROPOWER 2021, by opowiedzieć o kierunkach rozwoju wykorzystania wodoru. PGNiG chce […]
Strategia wodorowa Polski przedstawiona przez rząd jest przedmiotem konsultacji. Dopuszcza wodór z różnych źródeł, także konwencjonalnych.