W związku z dużymi zmianami w otoczeniu regulacyjnym dla branży biopaliwowej zapraszamy na kolejną edycję specjalistycznego szkolenia „Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych- zmiany w NCW do 2024 roku” które odbędzie się w dniu 16 lipca 2019 roku w Warszawie. BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia.