Przez ostatnie dziesięciolecie, Kongres Energetyczny DISE zdobył ugruntowaną pozycję w kalendarzu wydarzeń polskiej energetyki, stając się forum wymiany myśli, opinii i przyszłościowych koncepcji. W tym czasie na rynku energii zaszły rewolucyjne zmiany, nie tylko technologiczne, ale również dotyczące nowych polityk, strategii oraz niespodziewanych wydarzeń, kształtujących globalny bieg transformacji energetycznej.